پدیده ایریدسنس (رنگین کمان)

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

پدیده ایریدسنس (Iridescence)

« Iris »  در زبان یونانی به معنای رنگین کمان است. Iridescence (ایریدسنس) پدیده است همانند رنگین کمان که در اثر پراکندگی و تداخل پرتوهای منعکس شده در امتداد شکاف ها و سایر ناهمگونی ها و عیوب موجود در شبکه کریستالی به وجود می آید و بازی رنگ های نور را ایجاد می کند.
در جواهرات مصنوعی این پدیده را با ایجاد کردن ترک های ریز در داخل نگین به وجود می آورند.

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید