:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ایران آنتیک (شماره 33)  «اینجا کلیک کنید»

:: اطلاع رسانی :: در ادامه بروزرسانی قیمت‌های کارشناسی، قیمت سکه‌های فرانسه ، ایتالیا ، سوئد و انگلستان بروزرسانی شد. جهت مشاهده اینجا ضربه بزنید

سیستم ایزومتریک یا مکعبی شکل

سنگ های قیمتی بیان دیدگاه

سیستم ایزومتریک یا مکعبی شکل (Isometric)

در این سیستم ساده ترین رابطه بین پارامتر های یک شبکه وجود دارد به این صورت که دارای سه محور به طول مساوی بوده و تحت زاویه 90 درجه یکدیگر را قطع می کنند.

اشکال مشخصه در این گروه عبارتند از : اوکتاهدرون (Octahedron) یا هشت سطحی ، رومبیک دودکاهدرون (Rhombic Dodecahedron) دارای دوازده سطح مستطیل شکل ، پنتاگون دودکاهدرون (Pentagon Dodecahedron) دارای دوازده سطح پنج ضلعی ، ایکوزوی – تتراهدرون (Icosi-Tetrahedron) یا 24 سطحی و هگزاکتا اُهدرون (Hexoctahedron) یا 48 سطحی.

کانی هایی که در این سیستم متبلور می گردند :

گارنت ها ( Garnets ) ، فلوریت ( Fluorite ) ، الماس ( Diamond ) ، طلا ( Gold ) ، پیریت ( Pyrite ) ، نقره ( Silver )

کانی فلوریت در سیستم ایزومتریک
کانی فلوریت (Fluorite) در سیستم ایزومتریک

نظر کاربران

avatarنظر خود را ارسال کنید