1 افغانی

سکه 1/2 افغانی امان الله شاه - تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

1/2 Afghani Amanullah shah - Type two
سکه 1/2 افغانی امان الله شاه - تیپ دو
1 Afghani - Tughra of Emir amanullah - El-Ghazi - SH Date - Olive and Oak wreath
1 افغانی - امیر امان الله به خط طغرا - الغازی - تاریخ شمسی - تاج زیتون و بلوط
Coat of arms of afghanistan - Regnal year - Oak and olive wreath
نشان ملی افغانستان - سال سلطنت - تاج زیتون و بلوط
1304 To 1306
از 1304 تا 1306
Silver 900
نقره با عیار 900
10.00 Grams
10.00 گرم
29 mm
29 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1/2 افغانی - تیپ دو
2-1/2 افغانی