50 پول - عقاب

سکه 50 پول جمهوری افغانستان - عقاب

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Puls republic of afghanistan - Eagle
سکه 50 پول جمهوری افغانستان - عقاب
Coat of arms of republic of afghanistan (Eagle - Sun radiant - Altar and mosque - 2 Wheat clusters - 26 Changash 1352 - Republic of afghanistan)
نشان ملی جمهوری افغانستان (عقاب - تشعشع خورشید - محراب و مسجد - 2 خوشه گندم - 26 خرداد 1352 - جمهوری افغانستان)
Government of the republic of afghanistan - 50 Puls - 6 Stars
دولت جمهوری افغانستان - 50 پول - 6 ستاره
1352
1352
Copper clad steel
استیل با روکش مس
3.70 Grams
3.70 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
25 پول - عقاب
50 سانتیم - الهه سرس