50 سنت - کنفدراسیون تیپ دو

50 سنت کنفدراسیون تیپ یک - جرج ششم

توضيحات

-

ويژگي ها

50 Cents confedration type one - George VI
50 سنت کنفدراسیون تیپ یک - جرج ششم
The phrase of «GEORGIVS VI DEI GRATIA REX» - Side view of George VI without crown - HP (Designer)
عبارت «به لطف خدا پادشاه جرج ششم» - نیمرخ جرج ششم بدون تاج - اختصار نام توماس همفری پاژه (طراح)
50 CENTS - Coat of arms of canada - KG (Designer) - CANADA - AD date
50 سنت - نشان سلطنتی کانادا - اختصار نام جرج کروگر گری (طراح) - کانادا - تاریخ میلادی
1948 To 1952
از 1948 تا 1952
Silver 800
نقره با عیار 800
11.66 Grams
11.66 گرم
29.7 mm
29.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: خرداد 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
50 سنت - کنفدراسیون تیپ یک
1 دلار - کنفدراسیون تیپ یک