20 قروش - مشاغل

سکه 20 قروش جمهوری عربی - مشاغل

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Qirsh Arab Republic - Professions
سکه 20 قروش جمهوری عربی - مشاغل
المؤتمر الأول للتطبيقيين - تطويرالتعليم الصناعي - الجمهورية مصر العربية - عشرون قرشا - AD & AH date
اولین همایش کاربردی - توسعه آموزش صنعتی - جمهوری مصر عربی - بیست قروش - تاریخ قمری و میلادی
Various professions - نقابة التطبيقيين
تصویری از مشاغل مختلف - اتحادیه التطبیقیین
1406
1406
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
6 Grams
6 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
20 قروش - سرشماری
20 قروش - روز پلیس