1 پنی - الیزابت با تاج

1 پنی الیزابت دوم - الیزابت با تاج

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است؛ تیپ اول مربوط به سال های 1985 تا 1992 م. از جنس برنز و تیپ دوم مربوط به سال های 1992 تا 1997 م. از جنس استیل با روکش مس می باشد.

ویژگی ها

1 Penny Elizabeth II - Elizabeth with Crown
سکه 1 پنی الیزابت دوم - الیزابت با تاج
ELIZABETH II D·G·REG·F·D· - Elizabeth II face side view - Date
عبارت به لطف خداوند الیزابت دوم ملکه بریتانیا و مدافع ایمان - نیمرخ الیزابت دوم - تاریخ
ONE PENNY - Crowned portcullis - Number 1
یک پنی - دروازه تاجدار (نشان سلطنتی) - عدد 1
1985 To 1997
از 1985 تا 1997
Bronze
برنز
3.56 Grams
3.56 گرم
20.32 mm
20.32 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آبان 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 16
 • 1 پنی 1992
 • استیل با روکش مس
 • 3.56
 • 20.32
 • 17
 • 1 پنی 1993
 • استیل با روکش مس
 • 3.56
 • 20.32
 • 19
 • 1 پنی 1994
 • استیل با روکش مس
 • 3.56
 • 20.32
 • 21
 • 1 پنی 1995
 • استیل با روکش مس
 • 3.56
 • 20.32
 • 23
 • 1 پنی 1996
 • استیل با روکش مس
 • 3.56
 • 20.32
 • 25
 • 1 پنی 1997
 • استیل با روکش مس
 • 3.56
 • 20.32
1 پنی - الیزابت جوان
1 پنی - الیزابت با نیم تاج