:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

1 شیلینگ - شیر و تاج

1 شیلینگ جرج چهارم - شیر و تاج

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Shilling George IV - Lion & Crown
سکه 1 شیلینگ جرج چهارم - شیر و تاج
GEORGIUS IV DEI GRATIA · - George IV face side view - Date
عبارت به لطف خداوند جرج چهارم - نیمرخ جرج چهارم - تاریخ
BRITANNIARUM REX FIDEI DEFENSOR - lion & Crown - Flower
عبارت به لطف خداوند جرج چهارم پادشاه بریتانیا و مدافع ایمان - شیر و تاج - گل
1825 To 1829
از 1825 تا 1829
Silver 925
نقره با عیار 925
5.65 Grams
5.65 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 شیلینگ 1825 ، پروف
 • نقره
 • 5.65
 • 24
 • 3
 • 1 شیلینگ 1825 ، پروف ، کنگره بیرونی صاف
 • نقره
 • 5.65
 • 24
 • 4
 • 1 شیلینگ 1826/2 ، سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 5.65
 • 24
 • 5
 • 1 شیلینگ 1826
 • نقره
 • 5.65
 • 24
 • 6
 • 1 شیلینگ 1826 ، پروف
 • نقره
 • 5.65
 • 24
 • 7
 • 1 شیلینگ 1827
 • نقره
 • 5.65
 • 24
 • 8
 • 1 شیلینگ 1829
 • نقره
 • 5.65
 • 24
 • 9
 • 1 شیلینگ 1829 ، پروف
 • نقره
 • 5.65
 • 24
1 شیلینگ - نشان سلطنتی - تیپ دو
1 شیلینگ - تاج