6 پنس - نشان سلطنتی

6 پنس جرج سوم - نشان جرج سوم

توضیحات

-

ویژگی ها

6 Pence George III - Royal Coat of arms
سکه 6 پنس جرج سوم - نشان سلطنتی
GEOR:III D:G: BRITT:REX F:D: - George III face side view - Date
مخفف عبارت به لطف خداوند جرج سوم پادشاه - نیمرخ جرج سوم - تاریخ
HONI·SOIT·Q MAL·Y·PENSE· - Royal Coat of arms
شرم بر کسی که به بدی بیندیشد - نشان سلطنتی
1816 To 1820
از 1816 تا 1820
Silver 925
نقره با عیار 925
2.82 Grams
2.82 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: مهر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 6 پنس 1816 ، پروف
 • نقره
 • 2.82
 • 19
 • 3
 • 6 پنس 1817
 • نقره
 • 2.82
 • 19
 • 4
 • 6 پنس 1817 ، پروف
 • نقره
 • 2.82
 • 19
 • 5
 • 6 پنس 1817 ، پروف ، کنگره بیرونی صاف
 • نقره
 • 2.82
 • 19
 • 6
 • 6 پنس 1818
 • نقره
 • 2.82
 • 19
 • 7
 • 6 پنس 1818 ، پروف
 • نقره
 • 2.82
 • 19
 • 8
 • 6 پنس 1819/8 ، سورشارژ تاریخ
 • نقره
 • 2.82
 • 19
 • 9
 • 6 پنس 1819/8 ، سورشارژ تاریخ ، پروف
 • نقره
 • 2.82
 • 19
 • 10
 • 6 پنس 1819
 • نقره
 • 2.82
 • 19
 • 11
 • 6 پنس 1819 ، پروف
 • نقره
 • 2.82
 • 19
 • 12
 • 6 پنس 1820 ، I وارونه
 • نقره
 • 2.82
 • 19
 • 13
 • 6 پنس 1820
 • نقره
 • 2.82
 • 19
 • 14
 • 6 پنس 1820 ، پروف
 • نقره
 • 2.82
 • 19
4 پنس - ویکتوریا با تاج - تیپ دو
6 پنس - نشان سلطنتی - تیپ یک