2 سانتیم - با سربند

سکه 2 سانتیم ناپلئون سوم - با سربند

توضیحات

-

ویژگی ها

2 Centimes Napoleon III - With Laureate
سکه 2 سانتیم ناپلئون سوم - با سربند
NAPOLEON III EMPEREUR - Napoleon III face side view - BARRE (Engraver) - Date- Mint mark
امپراطور ناپلئون سوم - نیمرخ ناپلئون سوم - بار (نام طراح ) - تاریخ - نشان ضرابخانه
EMPIRE FRANÇAIS - Eagle - DEUX CENTIMES - 2 Stars - Mintmark
امپراطوری فرانسه - عقاب - دو سانتیم - 2 ستاره - نشان ضرابخانه
1861 - 1862
1861 - 1862
Bronze
برنز
2 Grams
2 گرم
20 mm
20 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1 سانتیم - با سربند
5 سانتیم - با سربند