20 سانتیم - ماریان (سایز کوچک)

سکه 20 سانتیم هندوچین فرانسه - ماریان (سایز کوچک)

توضیحات

این سکه دارای سه واریته است؛ واریته اول از جنس نیکل با خاصیت آهنربایی با کنگره بیرونی دندانه دار با طرح امنیتی ، واریته دوم از جنش آلیاژ مس و نیکل است که خاصیت آهرنبایی ندارد با کنگره بیرونی دندانه دار ، واریته سوم نیز خاصیت آهرنبایی نداشته و با کنگره بیرونی دندانه دار است.

ویژگی ها

20 Centimes French Indochina - Marianne (Small size)
سکه 20 سانتیم هندوچین فرانسه - ماریان (سایز کوچک)
REPUBLIQUE FRANÇAISE - Bust of Marianne with laurel branch - P.TURIN (Engraver) - Date
جمهوری فرانسه - نیم تنه ماریان با شاخه برگ بو - تورین (طراح سکه) - تاریخ
INDOCHINE FRANÇAISE - Rice plant - 20 CENT. - Mint mark
هندوچین فرانسه - خوشه برنج - مخفف 20 سانتیم - نشان ضرابخانه
1939 - 1941
1939 - 1941
Nickel - Copper-Nickel
نیکل - آلیاژی از مس و نیکل
24 Grams
24 گرم
24 mm
24 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اردیبهشت 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
20 سانتیم - ماریان (سایز بزرگ)
1 دوکات طلا