20 سانتیم - تاج زیتون

سکه 20 سانتیم ناپلئون سوم - تاج زیتون

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Centimes Napoleon III - Olive wreath
سکه 20 سانتیم ناپلئون سوم - تاج زیتون
NAPOLEON III EMPEREUR - Napoleon III face side view - BARRE (Engraver)
امپراطور ناپلئون سوم - نیمرخ ناپلئون سوم - بار (نام طراح)
EMPIRE FRANÇAIS - Olive wreath - 20 CENT. - Date - Mintmark
امپراطوری فرانسه - تاج زیتون - مخفف 20 سانتیم - تاریخ - نشان ضرابخانه
1853 To 1863
از 1853 تا 1863
Silver 900
نقره با عیار 900
1 Grams
1 گرم
15 mm
15 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: فروردین 1399
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
5 فرانک - با سربند
10 سانتیم - بدون سربند