:: مزایده جدید شماره 48 :: اینجا ضربه بزنید

1 فینیگ - تیپ یک

سکه 1 فینیگ الکساندر کارل - تیپ یک

توضیحات

شایدِمونزه کلمه ای آلمانی است و برای سکه ای که ارزش فلز آن کمتر از ارزش اسمی اش باشد به کار میرود.

ویژگی ها

1 Pfennig Alexander Carl - Type one
سکه 1 فینیگ الکساندر کارل - تیپ یک
HERZOGTHUM ANHALT - Crowned arms - Date
دوک نشین آنهالت - نشان تاجدار - تاریخ
288 EINEN THALER - 1 PFENNIG - SCHEIDEM.
1/288 تالر - 1 فینیگ - مخفف شایدِمونزه
1839 - 1840
1839 - 1840
Copper
مس
1.52 Grams
1.52 گرم
20 mm
20 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
  • 2
  • 1 فینیگ 1840
  • مس
  • 1.52
  • 20
2 تالر (3-1/2 گلدن)
1 فینیگ - تیپ دو