1/12 تانگا - کارلوس یکم

1/12 تانگا دوران استعمار پرتغال - کارلوس یکم

توضیحات

-

ویژگی ها

1/12 Tanga India-Portuguese - Carlos I
سکه 1/12 تانگا دوران استعمار پرتغال - کارلوس یکم
CARLOS I REI DE PORTUGAL - Carlos I face side view - MCMIII(Roman numeral-1903)
کارلوس یکم پادشاه یکم - نیمرخ کارلوس یکم - تاریخ با اعداد رومی
INDIA PORTUGUEZA - Crowned arms - 1/12 TANGA
هند پرتغال - نشان سلطنتی - 1/12 تانگا
1901 To 1903
از 1901 تا 1903
Bronze
برنز
2.09 Grams
2.09 گرم
18 mm
18 میلیمتر
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1 روپیه - کارلوس یکم
1/8 تانگا - کارلوس یکم