:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

1/2 پیسه - مار کبری

1/2 پیسه مدهو رائو - مار کبری

توضیحات

-

ویژگی ها

1/2 Pice Madho Rao - Cobra snake
سکه 1/2 پیسه مدهو رائو - مار کبری
श्री.माधवराव.मा.सिदें - अ.बाहादुर - Cobra snake - spear - trident
مدهو رائو از سلسله سیندیا منطقه گوالیور - الف.بهادر - مار کبری - نیزه سه شاخه
Arabesque Design - ग्वालियर - १/२ पैसा - Date
نقوش اسلیمی - گوالیور - 1/2 پیسه - تاریخ هندی ویکرم سموت
1958
1958
Copper
مس
3.6 Grams
3.6 گرم
20 mm
20 میلیمتر
Plain
صاف/div>
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1/2 روپیه - شانخا
1/4 آنه - مار کبری