:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

1/2 تانگا - کارلوس یکم

1/2 تانگا دوران استعمار پرتغال - کارلوس یکم

توضیحات

-

ویژگی ها

1/2 Tanga India-Portuguese - Carlos I
سکه 1/2 تانگا دوران استعمار پرتغال - کارلوس یکم
CARLOS I REI DE PORTUGAL - Carlos I face side view - MCMI(Roman numeral-1901)
کارلوس یکم پادشاه یکم - نیمرخ کارلوس یکم - تاریخ با اعداد رومی
INDIA PORTUGUEZA - Crowned arms - 1/2 TANGA
هند پرتغال - نشان سلطنتی - 1/2 تانگا
1901 To 1903
از 1901 تا 1903
Bronze
برنز
12.2 Grams
12.2 گرم
30.3 mm
30.3 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
  • 2
  • 1/2 تانگا 1903
  • برنز
  • 12.2
  • 30.3
1/4 تانگا - کارلوس یکم
1/4 روپیه - ملکه ویکتوریا - تیپ 1