1/4 آنه - دولت سیلانا

1/4 آنه جرج پنجم - دولت سیلانا

توضیحات

این سکه مربوط به جاسوانت سینگ حاکم منطقه سیلانا است.

ویژگی ها

1/4 ANNA George V - Sailana state
سکه 1/4 آنه جرج پنجم - دولت سیلانا
GEORGE V KING EMPEROR - George V face side view
جرج پنجم شاه و امپراطور - نیمرخ جرج پنجم
SAILANA STATE - सैलाना राज - ONE QUARTER ANNA - INDIA - Date
دولت سیلانا به دو زبان انگلیسی و هندی - یک چهارم آنه - هند - تاریخ
1912
1912
Copper
مس
4.7 Grams
4.7 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت های جدول ، قیمت پیشنهادی تکفروشی و به تومان می باشد.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1/4 آنه - دولت سیلانا
1/4 فارتینگ - تاج