1 آنه مربعی - خط طغرا

1 آنه مربعی میر عثمان علی خان - خط طغرا

توضیحات

عدد 92 بر روی سکه به معنی محمد است که به حروف ابجد نوشته شده و حرف «ع» بر روی سکه ، حرف اختصاری میر عثمان علی خان می باشد. این سکه دارای دو تیپ است ؛ تیپ اول مربوط به سال های 61-1356 ق. از جنس مس-نیکل و به قطر 21.7 میلیمتر و تیپ دوم مربوط به سال های 68-1361 ق. از جنس برنز و به قطر 18.5 میلیمتر است.

ویژگی ها

1 Anna Square Mir usman Ali Khan - Toughra script
سکه 1 آنه مربعی میر عثمان علی خان - خط طغرا
92 - نظام الملک بهادر آصف جاه - ع - AH date - 1 ANNA in Three language
92 - نظام الملک بهادر آصف جاه - ع - تاریخ قمری - 1 آنه در سه زبان مختلف
/1 - یک آنه - سکه عثمانیه
/1 - یک آنه - سکه عثمانیه
1356 To 1368
از 1356 تا 1368
Bronze
برنز
3.7 Grams
3.7 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Plain
صاف
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 آنه 1357
 • مس-نیکل
 • 3.7
 • 21.7
 • 3
 • 1 آنه 1358
 • مس-نیکل
 • 3.7
 • 21.7
 • 4
 • 1 آنه 1359
 • مس-نیکل
 • 3.7
 • 21.7
 • 5
 • 1 آنه 1360
 • مس-نیکل
 • 3.7
 • 21.7
 • 6
 • 1 آنه 1361 ، تیپ یک
 • مس-نیکل
 • 3.7
 • 21.7
 • 7
 • 1 آنه 1361 ، تیپ دو
 • برنز
 • 3.7
 • 18.5
 • 8
 • 1 آنه 1362
 • برنز
 • 3.7
 • 18.5
 • 9
 • 1 آنه 1364
 • برنز
 • 3.7
 • 18.5
 • 10
 • 1 آنه 1365
 • برنز
 • 3.7
 • 18.5
 • 11
 • 1 آنه 1366
 • برنز
 • 3.7
 • 18.5
 • 12
 • 1 آنه 1368
 • برنز
 • 3.7
 • 18.5
1 آنه - خط طغرا
2 پای - خط طغرا