1 پیالو - جرج ششم خطی

1 پیالو ماداناسینگجی - جرج ششم خطی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Payalo Vijayaraji - Cross George VI
سکه 1 پیالو ویجایاراجی - جرج ششم خطی
جورج 6 قیصر هند ضرب بهوج - AD date - Wreath
جرج ششم امپراطور هند ضرب بهوج - تاریخ میلادی - تاج گل
महाराओ श्री विजय राजजी *कच्छ - Trident, Crescent, Dagger - पायलो - VS date
مهارائو شری ویجایاراجی - کوتچ - نیزه، هلال ماه، خنجر - یک پیالو - تاریخ هندی ویکرم سموت
1943 To 1947
از 1943 تا 1947
Copper
مس
8.3 Grams
8.3 گرم
27 mm
27 میلیمتر
Plain
صاف
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
1 کُری - استقلال هند
1 ادیو - جرج ششم خطی