1 ریال پنجاهمین سال

سکه 1 ریال پنجاهمین سال پهلوی محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 1 rials 50th of pahlavi coin

سکه ۱ ریال پنجاهمین سال محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Rial Mohammad Reza Shah Pahlavi - 50th
سکه 1 ریال محمد رضا شاه پهلوی - پنجاهمین سال
1 Rial - 50th Anniversary of Pahlavi rule - Olive and oak Wreath - Crown - Date
1 ریال - پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
One Rial - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
یک ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
2535 Persian imperial calendar
2535 شاهنشاهی
Nickel
نیکل
1.8 Grams
1.8 گرم
18.5 mm
18.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1398
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 ریال پنجاهمین سال 2535 ، با چرخش 45 درجه
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 5,000
 • 3
 • 1 ریال پنجاهمین سال 2535 ، با چرخش 90 درجه
 • نیکل
 • 1.8
 • 18.5
 • 30,000
1 ریال دو تاج
1 ریال آریامهر