:: لیست هفتگی ::  اینجا ضربه بزنید

100 ریال کلاه بزرگ

اسکناس 100 ریال (یکصد ریال) رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 100 rials banknote

اسکناس صد ریال کلاه بزرگ رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Rials Banknote Reza Shah Pahlavi - Large Pahlavi hat
اسکناس 100 ریال رضا شاه پهلوی - کلاه بزرگ
Portrait of Reza Shah Pahlavi (three-quarter face) with Large Pahlavi hat - One Hundred Rials - Columns of Persepolis - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر رضا شاه سه رخ با کلاه بزرگ - صد ریال - ستون های تخت جمشید - بانک ملی ایران - شماره سریال
National Bank of Iran - Lion and Sun - One Hundred Rials
بانک ملی ایران - شیر و خورشید - صد ریال
1314
1314
American Banknote Company (USA)
شرکت چاپ اسکناس آمریکا
-
-
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
  • 2
  • 100 ریال
  • خسروی - هژیر
  • 1314
  • 8,000,000
50 ریال کلاه بزرگ
500 ریال کلاه بزرگ