:: اطلاع رسانی :: به اطلاع مشتریان محترم میرساند، بعلت بروز مشکلات پی در پی در ارتباط اینترنت کشور در روزهای اخیر ، برگزاری مزایده ها تا اطلاع بعدی به عقب افتاده است.

:: لیست هفتگی :: لیست جدید محصولات کلکسیونی شامل سکه ، اسکناس و مدال یادبود در تاریخ 5 مهر 1401 به فروشگاه اضافه شد. جهت مشاهده یا خرید اینجا ضربه بزنید

100 تومان سری دوم

اسکناس 100 تومان (یکصد تومان) ناصرالدین شاه قاجار - Iran 100 toman banknote

اسکناس صد تومان سری دوم ناصرالدین شاه قاجار

توضیحات

-

ویژگی ها

100 Tomans Banknote Naser al-Din Shah Qajar - Series II
اسکناس 100 تومان ناصرالدین شاه قاجار - سری دوم
Bust of Naser al-Din Shah Qajar - 100 Tomans - Imperial Bank of Persia
تصویر ناصرالدین شاه قاجار - صد تومان - بانک شاهنشاهی ایران
ONE HUNDRED TOMANS - Lion and Sun - IMPERIAL BANK PERSIA - Serial Number
صد تومان - شیر و خورشید - بانک شاهنشاهی ایران - شماره سریال
(1303 - 1311)
(1303 - 1311)
Bradbury,Wilkinson & Co.(England)
برادبوری ویلکینسون و شرکاء (انگلستان)
-
-
Lion and Sun (Type 9)
شیر و خورشید (تیپ 9)
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1400
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
50 تومان سری دوم
5 ریال کلاه کوچک