:: مزایده ماهانه :: مزایده آنلاین ایران آنتیک (شماره 33) در حال برگزاری است «اینجا کلیک کنید»

:: اطلاع رسانی :: در ادامه بروزرسانی قیمت‌های کارشناسی، قیمت سکه‌های فرانسه ، ایتالیا ، سوئد و انگلستان بروزرسانی شد. جهت مشاهده اینجا ضربه بزنید

2000 ریال آزاد سازی خرمشهر

اسکناس 2000 ریال (دو هزار ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 2000 rials banknote

اسکناس دو هزار ریال آزاد سازی خرمشهر جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

2000 Rials Banknote Islamic republic - Khorramshahr Liberation
اسکناس 2000 ریال جمهوری اسلامی - آزاد سازی خرمشهر
Khorramshahr Liberation - Central Bank of the Islamic republic of Iran - Two thousand Rials - Serial Number
آزادی خرمشهر - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - دو هزار ریال - شماره سریال
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - Kaaba - TWO THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - نمای کعبه - دو هزار ریال
1365
1365
-
-
152x74 mm
152x74 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 2000 ریال
 • ایروانی - نور بخش
 • 1365
 • -
 • 3
 • 2000 ریال فیلیگران الله
 • ایروانی - قاسمی
 • 1365
 • -
 • 4
 • 2000 ریال فیلیگران حسین فهمیده
 • ایروانی - قاسمی
 • 1365
 • 5,000
 • 5
 • 2000 ریال
 • نور بخش - قاسمی
 • 1365
 • 2,000
 • 6
 • 2000 ریال فیلیگران الله
 • نور بخش - عادلی
 • 1365
 • 100,000
 • 7
 • 2000 ریال فیلیگران حسن فهمیده
 • نور بخش - عادلی
 • 1365
 • -
 • 8
 • 2000 ریال
 • محمدخان - عادلی
 • 1365
 • -
 • 9
 • 2000 ریال
 • محمدخان - نور بخش
 • 1365
 • -
 • 10
 • 2000 ریال بدون فیلیگران
 • محمدخان - نور بخش
 • 1365
 • -
 • 11
 • 2000 ریال فیلیگران حسن فهمیده
 • نمازی - نور بخش
 • 1365
 • -
 • 12
 • 2000 ریال فیلیگران امام
 • نمازی - نور بخش
 • 1365
1000 ریال تصویر امام
2000 ریال تصویر امام