:: لیست جدید ::  اینجا ضربه بزنید

5 ریال نقره

سکه 5 ریال نقره محمدرضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi 5 rials silver coin

سکه ۵ ریال نقره محمد رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Rials Mohammad Reza Shah Pahlavi - Silver
سکه 5 ریال محمد رضا شاه پهلوی - نقره
5 Rials - Mohammad Reza Shah Pahlavi Shahanshah Iran - Olive and oak Wreath - Crown - Date
5 ریال - محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
Five Rials - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
پنج ریال - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1322 To 1329
از 1322 تا 1329
Silver 600
نقره با عیار 600
8 Grams
8 گرم
26.2 mm
26.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مهر 1401
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 ریال 1323
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 100,000
 • 3
 • 5 ریال 1323/2 (سورشارژ تاریخ)
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 150,000
 • 4
 • 5 ریال 1323 (چرخش 90 درجه)
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 500,000
 • 5
 • 5 ریال 1324
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 100,000
 • 6
 • 5 ریال 1325
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 100,000
 • 7
 • 5 ریال 1326
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 2,800,000
 • 8
 • 5 ریال 1327
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 200,000
 • 9
 • 5 ریال 1328
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 200,000
 • 10
 • 5 ریال 1329
 • نقره
 • 8
 • 26.2
 • 12,000,000
2 ریال آریامهر
5 ریال مصدقی