500 ریال کلاه کوچک

اسکناس 500 ریال (پانصد ریال) رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi banknote 500 rials

اسکناس پانصد ریال کلاه کوچک رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

500 Rials Banknote Reza Shah Pahlavi - small Pahlavi hat
اسکناس 500 ریال رضا شاه پهلوی - کلاه کوچک
Portrait of Reza Shah Pahlavi with small Pahlavi hat - 500 Rials - Mount Damavand - National Bank of Iran - Serial Number
تصویر رضا شاه تمام رخ با کلاه کوچک - پانصد ریال - قله دماوند - بانک ملی ایران - شماره سریال
National Bank of Iran - Lion and Sun - Five Hundred Rials
بانک ملی ایران - شیر و خورشید - پانصد ریال
1311
1311
American Banknote Company (USA)
شرکت چاپ اسکناس آمریکا
-
-
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: مرداد 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
100 ریال کلاه کوچک
5 ریال کلاه بزرگ