5000 دینار تصویری

سکه 5000 دینار احمد شاه قاجار - Iran Qajar 5000 dinars coin

سکه ۵۰۰۰ دینار احمد شاه قاجار

توضیحات

این سکه ضرب شده در ضرابخانه بروکسل است و در سال های 1336 و 1338 ضرب نشده است.

ویژگی ها

5000 Dinars Ahmad Shah Qajar - Bust
سکه 5000 دینار احمد شاه قاجار - تصویری
Al-Sultan Ahmad Shah Qajar Shahanshah Iran - Half-Length of shah - Olive and oak Wreath - Date
السلطان احمد شاه قاجار شاهنشاه ایران - تصویر احمد شاه - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Five Thousand Dinars - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown
پنج هزار دینار - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج
1331 To 1344
از 1331 تا 1344
Silver
نقره
23 Grams
23 گرم
36.3 mm
36.3 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
2000 دینار جلوس همایونی
1 دینار