50000 ریال علم و دانش

اسکناس 50000 ریال (پنجاه ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 50000 rials banknote

اسکناس پنجاه هزار ریال نشان علم و دانش جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

50000 Rials Banknote Islamic republic - Science
اسکناس 50000 ریال جمهوری اسلامی - علم و دانش
Bust of Imam Khomeini - Central Bank of the Islamic republic of Iran - Fifty thousand Rials - Serial Number
تصویر امام خمینی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - پنجاه هزار ریال - شماره سریال
CENTRAL BANK OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - Map of Iran - Persian Gulf - Science Symbol - FIFTY THOUSAND RIALS
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - نقشه ایران - خلیج فارس - نشان علم و دانش - پنجاه هزار ریال
1385
1385
-
-
166x79 mm
166x79 میلیمتر
-
-
تمامی قیمت ها پیشنهادی و به تومان می باشد. تاریخ بروز رسانی: بهمن 1396
حق نشر کاتالوگ و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 50000 ریال
 • جعفری - مظاهری
 • 1385
 • -
 • 3
 • 50000 ریال
 • حسینی - مظاهری
 • 1385
 • -
 • 4
 • 50000 ریال
 • حسینی - بهمنی
 • 1385
 • -
 • 5
 • 50000 ریال
 • طیب نیا - سیف
 • 1385
 • -
20000 ریال بادگیر
50000 ریال دانشگاه تهران