ربعی

سکه ربعی دوره رضا شاه پهلوی - Iran Pahlavi robi coin

سکه ربعی رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

Robi (250 Dinars) Reza Shah Pahlavi
سکه ربعی (250 دینار) رضا شاه پهلوی
Iran Circle - Olive and oak Wreath - Tehran
رایج مملکت ایران - برگ زیتون و بلوط - طهران
Robi - Lion and Sun - Olive and oak Wreath - Crown - Date
ربعی - شیر و خورشید - برگ زیتون و بلوط - تاج - تاریخ
1304,1315
1304 و 1315
Silver
نقره
1.2 Grams
1.2 گرم
15.4 mm
15.4 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1400
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
10 شاهی
500 دینار رایج