سری سلطنت پهلوی با شیر و خورشید

تمبرهای سری سلطنت پهلوی با شیر و خورشید رضا شاه پهلوی

تمبرهای سری سلطنت پهلوی با شیر و خورشید رضا شاه پهلوی

توضیحات

-

ویژگی ها

Regne de Pahlavi series Stamps Reza Shah Pahlavi - With lion and Sun
تمبر سری سلطنت پهلوی رضا شاه پهلوی - با شیر و خورشید
Latin Face value - Crown - Persian Face value - Lion and Sun Overprint, Regne de Pahlavi - Guarded Domains of Iran post - POSTE PERSANES
مبلغ لاتین - تاج - مبلغ فارسی - سورشارژ شیر و خورشید ، سلطنت پهلوی - پست ممالک محروسه ایران - پست ایران به زبان فرانسه
Perforate
دندانه دار
1304 SH
1304 ش
-
-
-
-
4
4 عدد
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1396
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
نام تمبر
رنگ
اندازه (mm)
قیمت (مهرخورده)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (بلوک بانکی)
سری حکومت موقتی پهلوی
سری سلطنت پهلوی 1305