:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

2 کوپک

2 کوپک - پائول اول

توضیحات

این سکه دارای 4 تیپ می باشد. تیپ اول بدون نشان ضرابخانه ، تیپ دوم در ضرابخانه آنینسکی ، تیپ سوم در ضرابخانه اکاترینبرگ و تیپ چهارم در ضرابخانه سوزون به ضرب رسیده اند.

ویژگی ها

2 Kopeks Paul I
2 کوپک پائول اول
Crowned monogram of Pavel I
تاج بر روی مونوگرام پائول اول
2 КОПѢЙКИ - Date - Mintmark
2 کوپک - تاریخ - نشان اختصاری ضرابخانه
1797 To 1801
از 1797 تا 1801
Copper
مس
20.48 Grams
20.48 گرم
35 mm
35 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 2 کوپک 1797، تیپ دو
 • مس
 • 20.48
 • 35
 • 3
 • 2 کوپک 1797 ، تیپ سه
 • مس
 • 20.48
 • 35
 • 4
 • 2 کوپک 1797 ، تیپ سه
 • مس
 • 20.48
 • 35
 • 5
 • 2 کوپک 1797 ، تیپ چهار
 • مس
 • 20.48
 • 35
 • 6
 • 2 کوپک 1798 ، تیپ چهار
 • مس
 • 20.48
 • 35
 • 7
 • 2 کوپک 1798 ، تیپ سه
 • مس
 • 20.48
 • 35
 • 8
 • 2 کوپک 1798 ، تیپ دو
 • مس
 • 20.48
 • 35
 • 9
 • 2 کوپک 1799 ، تیپ سه
 • مس
 • 20.48
 • 35
 • 10
 • 2 کوپک 1799 ، تیپ چهار
 • مس
 • 20.48
 • 35
 • 11
 • 2 کوپک 1800 ، تیپ چهار
 • مس
 • 20.48
 • 35
 • 12
 • 2 کوپک 1800 ، تیپ سه
 • مس
 • 20.48
 • 35
 • 13
 • 2 کوپک 1801 ، تیپ سه
 • مس
 • 20.48
 • 35
1 کوپک - عقاب دو سر
2 کوپک