5 روبل - نوشته صاف

5 روبل جمهوری روسیه - نوشته صاف

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Rubles Russian Federation - Flat text
5 روبل جمهوری روسیه - نوشته صاف
БАНК РОССИИ - Double headed eagle - Mintmark - ПЯТЬ РУБЛЕЙ - Date
بانک روسیه - عقاب دو سر - نشان اختصاری ضرابخانه - پنج روبل - تاریخ
5 РУБЛЕЙ - Stylized a branch
5 روبل - یک شاخه استلیزه شده
1997 To 1998
از 1997 تا 1998
Copper-Nickel clad copper
آلیاژ مس-نیکل با روکش مس
6.45 Grams
6.45 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Plain and reeded
صاف و دندانه دار با هم
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: آذر 1398
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
2 روبل - شهر قهرمان
10 روبل - سرباز و ستاره