:: لیست جدید 11 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره 45 :: «اینجا ضربه بزنید»

1 شیلینگ

سکه 1 شیلینگ الیزابت دوم

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Shilling Elizabeth II
سکه 1 شیلینگ الیزابت دوم
ELIZABETH II REGINA - Elizabeth II face side view
عبارت ملکه الیزابت دوم - نیمرخ الیزابت دوم
SOUTH.AFRICA.SUID.AFRIKA - Date - 1 S - Woman and Anchor (Coat of arms of Colony of the Cape of Good Hope) - KG (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - مخفف 1 شیلینگ - تصویر یک زن و لنگر (نماد مستعمره کیپ) - مخفف کروگر گری (نام طراح)
1953 To 1960
از 1953 تا 1960
Silver 500
نقره با عیار 500
5.66 Grams
5.66 گرم
23.5 mm
23.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 شیلینگ 1953 ، پروف
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 3
 • 1 شیلینگ 1954
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 4
 • 1 شیلینگ 1954 ، پروف
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 5
 • 1 شیلینگ 1955
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 6
 • 1 شیلینگ 1955 ، پروف
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 7
 • 1 شیلینگ 1956
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 8
 • 1 شیلینگ 1956 ، پروف
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 9
 • 1 شیلینگ 1957
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 10
 • 1 شیلینگ 1957 ، پروف
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 11
 • 1 شیلینگ 1958
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 12
 • 1 شیلینگ 1958 ، پروف
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 13
 • 1 شیلینگ 1959
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 14
 • 1 شیلینگ 1959 ، پروف
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 15
 • 1 شیلینگ 1960
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
 • 16
 • 1 شیلینگ 1960 ، پروف
 • نقره
 • 5.66
 • 23.5
1 شیلینگ
2-1/2 شیلینگ