:: پیک اختصاصی ویژه شهر تهران :: اول ببینید و سپس پرداخت کنید!

:: لیست جدید ۵ اسفند :: اینجا ضربه بزنید

:: مزایده شماره ۸۳ :: اینجا ضربه بزنید

1 پزتا - دولت موقت

1 پزتا انقلاب با شکوه - دولت موقت

توضیحات

-

ویژگی ها

1 peseta The Glorious Revolution - GOBIERNO PROVISIONAL
سکه 1 پزتا انقلاب با شکوه - دولت موقت
GOBIERNO PROVISIONAL - Liberty Reclined - L.M (Engraver) - 2 Stars - Date
دولت موقت - نماد آزادیخواه لمیده - نام طراح سکه : لوئیس مارچیونی - 2 ستاره - تاریخ
200 PIEZAS EN KILOGRAMO - Plus ultra of spain - Mint mark - UNA PESETA
یک دویستم کیلوگرم - نشان ملی اسپانیا با تاج و ستون - یک پزتا
1869
1869
Silver
نقره
5 Grams
5 گرم
23 mm
23 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
50 سنتیمو
1 پزتا