:: لیست جدید 4 بهمن ::  اینجا ضربه بزنید

25 پزتا - جزایر قناری

25 پزتا خوان کارلوس یکم - جزایر قناری

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Pesetas Juan Carlos I - Canary Islands
سکه 25 پزتا خوان کارلوس یکم - جزایر قناری
ESPAÑA - Date - dragon tree
اسپانیا - تاریخ - درخت اژدها
sculptures from Cesar Manrique - 25 PTAS - Mint Mark - CANARIAS
مجسمه ای از سزار مانریکه - 25 پزتا - نام اختصاری ضرابخانه - جزایر قناری
1994
1994
Nickel-Bronze
نیکل-برنز
4.25 Grams
4.25 گرم
19.5 mm
19.5 میلیمتر
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: بهمن 1401
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
25 پزتا - سرزمین باسک
25 پزتا - کاستیا و لئون