30 سوئلدو - مایورکا - هشت وجهی

30 سوئلدو فردیناند هفتم - مایورکا - هشت وجهی

توضیحات

-

ویژگی ها

30 Sueldos Fredinand VII - Majorca - Octagonal
سکه 30 سوئلدو فردیناند هفتم - مایورکا - هشت وجهی
30.S. - FER VII - Date
30 سوئلدو - مخفف فردیناند هفتم - تاریخ
Coat of arms of Majorca
نشان ملی مایورکا
1808
1808
Silver
نقره
27.07 Grams
27.07 گرم
-
-
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
30 سوئلدو - مایورکا - تیپ دو
30 سوئلدو - مایورکا - محافظ مردم