یک سنت نیم تاج

سکه یک سنت نیم تاج - Coronet One Cent

توضیحات

این سکه توسط John Reich طراحی شده است.

ویژگی ها

Coronet One Cent
سکه یک سنت نیم تاج
15 Stars - Liberty woman face side view - Date
15 ستاره - نیمرخ زن آزادیخواه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - one Cent
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک سنت
1816 To 1839
از 1816 تا 1839
Copper
مس
10.89 Grams
10.89 گرم
2 mm
28-29 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
یک سنت کلاسیک
یک سنت موی بافته