یک سنت نماد آزادی با کلاه

سکه 1 سنت نماد آزادی با کلاه

توضیحات

این سکه از سال 1793 تا 1795 توسط Joseph Wright طراحی و به وزن 13.48 گرم ضرب شده و از سال 1795 تا 1796 توسط John Smith Gardner طراحی و در وزن 10.89 به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

Liberty Cap One Cent
سکه یک سنت نماد آزادی با کلاه
Liberty - Liberty Cap - Date
عبارت لیبرتی - نیمرخ زن آزادیخواه به همراه کلاه - تاریخ
United States of America - Olive Wreath - one Cent - 1/100
عبارت ایالات متحده آمریکا - تاج زیتون - عبارت یک سنت - 1/100
1793 To 1795
از 1793 تا 1795
Copper
مس
13.48 Grams
13.48 گرم
29 mm
29 میلیمتر
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1397
حق نشر کتاب و جداول، محفوظ و تمامی حقوق مادی و معنوی آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
یک سنت موی افشان - تاج زیتون
یک سنت نیم تنه