کبریت سه ستاره

شرکت کبریت سه ستاره ایران زیر نظر شرکت سه ستاره سوئد آغاز به کار کرد و در شهرهای مختلف ایران مانند تبریز ، زنجان ، تهران ، بروجرد و... دارای کارخانه بود.