500 ریال

 

اسکناس 500 ریال (پانصد ریال) جمهوری اسلامی ایران

 • اسکناس پانصد ریال سورشارژی
 • اسکناس پانصد ریال بارگاهی
 • اسکناس پانصد ریال دانشگاه تهران

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 500 ریال سورشارژی 

اسکناس 500 ریال (پانصد ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 500 rials banknote

اسکناس پانصد ریال سورشارژی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

500 Rials Banknote Islamic republic - surcharge
اسکناس 500 ریال جمهوری اسلامی - سورشارژی
Overprint on Portrait of Mohammad Reza Shah Pahlavi - Five Hundred Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
سورشارژ روی تصویر محمد رضا شاه پهلوی - پانصد ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Marlik golden cup design - Five Hundred Rials
بانک مرکزی ایران - نقش جام مارلیک - پانصد ریال
1358
1358
-
-
154*75 mm
154x75 میلیمتر
Pahlavi 5
پهلوی 5
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 500 ریال بدون مهر روی فیلیگران
 • انصاری - مهران
 • 1358
 • 20,000
 • 3
 • 500 ریال مهر فیلیگران جمهوری اسلامی
 • انصاری - مهران
 • 1358
 • 20,000
لیست کامل

2) 500 ریال بارگاهی 

اسکناس 500 ریال (پانصد ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 500 rials banknote

اسکناس پانصد ریال بارگاهی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

5000 Rials Banknote Islamic republic - Shrine
اسکناس 5000 ریال جمهوری اسلامی - بارگاهی
Imam Reza shrine - Five Hundred Rials - Central Bank of Iran - Serial Number
بارگاه امام رضا (ع) - پانصد ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
BANK MARKAZI IRAN - Marlik golden cup design - Five Hundred Rials
بانک مرکزی ایران - نقش جام مارلیک - پانصد ریال
-
-
-
-
154*75 mm
154x75 میلیمتر
Lion and Sun (Type 1)
شیر و خورشید (تیپ 1)
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)

3) 500 ریال دانشگاه تهران 

اسکناس 500 ریال (پانصد ریال) جمهوری اسلامی ایران - IR Iran 500 rials banknote

اسکناس پانصد ریال دانشگاه تهران جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

500 Rials Banknote Islamic republic - Tehran University
اسکناس 500 ریال جمهوری اسلامی - دانشگاه تهران
Jumu'ah - Five Hundred Rials - Central Bank of Iran - Islamic Republic of Iran - Serial Number
نماز جمعه - پانصد ریال - بانک مرکزی ایران - شماره سریال
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN - BANK MARKAZI IRAN - University of Tehran main entrance - FIVE HUNDRED RIALS
جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی ایران - نمای سر در دانشگاه تهران - پانصد ریال
1367
1367
-
-
142*71 mm
142x71 میلیمتر
-
-
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1398
ردیف
نام اسکناس
امضاء
سال انتشار
قیمت (تک F)
قیمت (تک EF)
قیمت (تک بانکی)
قیمت (جفت بانکی)
 • 2
 • 500 ریال فیلیگران حسین فهمیده
 • نمازی - نور بخش
 • 1367
 • 800
 • 3
 • 500 ریال تصویر امام
 • نمازی - نور بخش
 • 1367
 • 200
لیست کامل

محصولات دسته: 500 ریال


موجودی تعدادی اسکناس 500 ریال (اردلان - مولوی) - تک - UNC63 - جمهوری اسلامی 023852
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی اسکناس 500 ریال (اردلان - مولوی) - جفت - UNC63 - جمهوری اسلامی 023851
اتمام (فعلا موجود نیست)