:: مزایده شماره ۹۴ :: اینجا ضربه بزنید

10 ریال

سکه 10 ریال جمهوری اسلامی

 • سکه 10 ریال جمهوری
 • سکه 10 ریال یادبود اولین سالگرد انقلاب
 • سکه 10 ریالی قدس (بزرگ)
 • سکه 10 ریالی قدس (کوچک)
 • سکه 10 ریالی فردوسی

 

 

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 10 ریال جمهوری 

سکه 10 ریال جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials nickle coin

سکه ۱۰ ریال جمهوری ، جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - Republic
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - جمهوری
10 Rials - Olive and oak leaves - date
10 ریال - برگ زیتون و بلوط - تاریخ
Ten Rials - Islamic republic of Iran - Tulips
ده ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل لاله
1358 To 1367
از 1358 تا 1367
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
27.7 mm
27.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1358 (صفر مبلغ بزرگ)
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • 70,000
 • 3
 • 10 ریال 1358 (نوشته پشت بسته)
 • نیکل
 • 7
 • 27.7
 • -
لیست کامل

2) 10 ریال یادبود اولین سالگرد انقلاب 

سکه 10 ریال اولین سالگرد جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials nickle coin

سکه ۱۰ ریال اولین سالگرد جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - First Anniversary Revolation
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - یادبود اولین سالگرد انقلاب
10 Rials - Islamic republic of Iran - Flowers
10 ریال - جمهوری اسلامی ایران - گل
Ten Rials - Commemoration of the First anniversary of the revolution - Tulips - 1358, Bahman 22
ده ریال - به مناسبت اولین سالگرد انقلاب اسلامی - گل لاله - 22 بهمن 1358
1358
1358
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
27.75 mm
27.75 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1358 اولین سالگرد (مکرر پشت سکه)
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 8,000
 • 3
 • 10 ریال 1358 اولین سالگرد (کنگره دور بزرگ)
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 5,000
لیست کامل

3) 10 ریال قدس (بزرگ) 

سکه 10 ریال قدس بزرگ جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials Quds nickle coin

سکه ۱۰ ریال قدس بزرگ جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - Quds (large)
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - قدس (بزرگ)
10 Rials - Al-Aqsa Mosque - To commemorate International Day of Jerusalem - AH,SH Date - Oh Muslims, Unite Unite
10 ریال - مسجدالاقصی - بمناسبت روز جهانی قدس - تاریخ خورشیدی و قمری - یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو
Ten Rials - Islamic republic of Iran - Kaaba - 1982 AD
10 Rials - جمهوری اسلامی ایران - خانه خدا - تاریخ میلادی 1982 - OH MOSLEMS, UNITE!UNITE!
1361
1361
Nickel
نیکل
7 Grams
7 گرم
27.75 mm
27.75 میلیمتر
Reeded and Plain
دندانه دار و صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1361 قدس بزرگ (تیپ 2)
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 5,000
 • 3
 • 10 ریال 1361 قدس بزرگ (تیپ 3) - کنگره دور کامل
 • نیکل
 • 7
 • 27.75
 • 5,000
لیست کامل

4) 10 ریال قدس (کوچک) 

سکه 10 ریال قدس کوچک جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials nickle Quds coin

سکه ۱۰ ریال قدس کوچک جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - Quds (small)
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - قدس (کوچک)
10 Rials - Al-Aqsa Mosque - Oh Muslims, Unite Unite - AH,SH Date
10 ریال - مسجد القصی - یا ایها المسلمون اتحدو اتحدو - تاریخ خورشیدی ، قمری
10 Rials - Islamic republic of Iran - Kaaba -!OH MOSLEMS, UNITE! UNITE - 1989 AD
10 ریال - جمهوری اسلامی ایران - خانه خدا - ای مسلمانان ، متحد شوید ، متحد شوید - 1989
1368
1368
Nickel
نیکل
3 Grams
3 گرم
21.4 mm
21.4 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1368 قدس کوچک چرخش 180 درجه
 • نیکل
 • 3
 • 21.4
 • 30,000
 • 3
 • 10 ریال 1368 قدس کوچک (بدون کنگره داخلی)
 • نیکل
 • 3
 • 21.4
 • 2,000
لیست کامل

5) 10 ریال فردوسی 

سکه 10 ریال آرامگاه فردوسی جمهوری اسلامی - IRI Iran 10 rials Ferdowsi Tomb coin

سکه ۱۰ ریال فردوسی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

-

ویژگی ها

10 Rials Islamic republic of Iran - Ferdowsi Tomb
سکه 10 ریال جمهوری اسلامی ایران - آرامگاه فردوسی
10 Rials - Islamic republic of Iran - Date
10 ریال - جمهوری اسلامی ایران - تاریخ
Ferdowsi Tomb picture - Ferdowsi Tomb
تصویر آرامگاه فردوسی - آرامگاه فردوسی
1371 To 1376
از 1371 تا 1376
Nickel
برنز
3 Grams
3 گرم
21.2 mm
21.2 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: دی 1402
ردیف
نام سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 10 ریال 1372 فردوسی
 • برنز
 • 3
 • 21.2
 • ارزش فلز
 • 3
 • 10 ریال 1373 فردوسی
 • برنز
 • 3
 • 21.2
 • ارزش فلز
لیست کامل

محصولات دسته: 10 ریال


سکه 10 ریال (پولک ضرب نشده) - جمهوری اسلامی 020149
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1358 - AU55 - جمهوری اسلامی 016483
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 ریال 1358 - AU55 - جمهوری اسلامی 016484
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 ریال 1358 - AU58 - جمهوری اسلامی 016482
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1358 - AU58 - جمهوری اسلامی 016485
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1358 - EF45 - جمهوری اسلامی 048979
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1358 - MS62 - جمهوری اسلامی 016478
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1358 - MS62 - جمهوری اسلامی 016486
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1358 - MS62 - جمهوری اسلامی 016489
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 ریال 1358 - MS63 - جمهوری اسلامی 016479
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1358 - MS63 - جمهوری اسلامی 016487
اتمام (فعلا موجود نیست)
سکه 10 ریال 1358 - انعکاس - AU58 - جمهوری اسلامی 016490
اتمام (فعلا موجود نیست)
موجودی تعدادی سکه 10 ریال 1358 - جمهوری اسلامی 000479
اتمام (فعلا موجود نیست)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.