20 پارا

معرفی و مشخصات سکه 20 پارا سلطان عبدالعزیز (Twenty Para) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پارا مصر معادل یک چهلم قروش می باشد. این سکه در 3 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)