:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

25 قروش

معرفی و مشخصات سکه 25 قروش جمهوری (Twenty-five Qirsh) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

قروش جمع قرش است. به قروش، «پیاستر» هم گفته می شود. هر یک قرش مصر معادل 10 مِلیم و یک صدم پوند می باشد. این سکه در 6 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 25 قروش - ملی شدن کانال سوئز 

سکه 25 قروش جمهوری اول - ملی شدن کانال سوئز

توضیحات

خورشید بالدار نماد خاندان سلطنتی و مرتبط با الهیات و همچنین به عنوان نمادی از قدرت در شرق نزدیک باستان ‌است. این سکه به مناسبت ملی شدن کانال سوئز به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

25 Qirsh First Republic - Nationalization of the Suez Canal
سکه 25 قروش جمهوری اول - ملی شدن کانال سوئز
جمهورية مصر - 25 قرشأ - AD & AH date - Winged sun
جمهوری مصر - 25 قروش - تاریخ قمری و میلادی - خورشید بالدار
تذكار تاميم شركة قناة السويس - Head quarter building in Port Said - ٢٦ يولیه
عبارت بزرگداشت ملی شدن شرکت کانال سوئز - ساختمان دفتر مرکزی در بندر سعید - 26 ژوئیه
1375
1375
Silver 720
نقره با عیار 720
17.5 Grams
17.5 گرم
35 mm
35 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

2) 25 قروش - ساختمان مجلس شورای ملی 

سکه 25 قروش جمهوری اول - ساختمان مجلس شورای ملی

توضیحات

خورشید بالدار نماد خاندان سلطنتی و مرتبط با الهیات و همچنین به عنوان نمادی از قدرت در شرق نزدیک باستان است. این سکه به مناسبت بزرگداشت افتتاح مجلس شورای ملی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

25 Qirsh First Republic - National Assembly building
سکه 25 قروش جمهوری اول - ساختمان مجلس شورای ملی
جمهورية مصر - 25 قرشأ - AD & AH date - Winged sun
جمهوری مصر - 25 قروش - تاریخ قمری و میلادی - خورشید بالدار
Radiant sun behind building National Assembly - 22 يوليه - تذكار افتتاح مجلس الامه
تابش خورشید از پشت ساختمان مجلس شورای ملی - 22 ژوئیه - بزرگداشت افتتاح مجلس شورای ملی
1376
1376
Silver 720
نقره با عیار 720
17.5 Grams
17.5 گرم
35 mm
35 میلیمتر
Reeded with Date: ١٣٧٦ - ١٩٥٧
دندانه دار به همراه تاریخ: 1376-1957
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

3) 25 قروش - سومین سال تاسیس مجلس شورای ملی 

سکه 25 قروش جمهوری متحده عربی - سومین سال تاسیس مجلس شورای ملی

توضیحات

خورشید بالدار نماد خاندان سلطنتی و مرتبط با الهیات و همچنین به عنوان نمادی از قدرت در شرق نزدیک باستان است. این سکه به مناسبت سومین سال تاسیس مجلس شورای ملی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

25 Qirsh United Arab Republic - 3rd Year of National Assembly
سکه 25 قروش جمهوری متحده عربی - سومین سال تاسیس مجلس شورای ملی
الجمهورية العربية المتحدة - 25 قرشأ - AD & AH date - Winged sun
جمهوری متحده عربی - 25 قروش - تاریخ قمری و میلادی - خورشید بالدار
Radiant sun behind building National Assembly - Hand on book for swearing - يوليه-تموز - تذكار افتتاح مجلس الامه
تابش خورشید از پشت ساختمان مجلس شورای ملی - دستی بر روی کتاب برای قسم خوردن - ژوئیه - تموز - بزرگداشت افتتاح مجلس شورای ملی
1380
1380
Silver 720
نقره با عیار 720
17.5 Grams
17.5 گرم
35 mm
35 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

4) 25 قروش - رود نیل 

سکه 25 قروش جمهوری متحده عربی - رود نیل

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Qirsh United Arab Republic - Nile River
سکه 25 قروش جمهوری متحده عربی - رود نیل
الجمهورية العربية المتحدة - 25 قرشا - AD & AH date - Arabesque Design
جمهوری متحده عربی - 25 قروش - تاریخ قمری و میلادی - نقش اسلیمی
١٥ مايو ١٩٦٤ - Dam, River, Sun - تذكار تحويل مجرى النهر النيل
تاریخ 15 می 1964 - سد، رودخانه، خورشید - یادبود تغییر مسیر رود نیل
1384
1384
Silver 720
نقره با عیار 720
10 Grams
10 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
  • 2
  • 25 قروش 1384-1964 ، پروف
  • نقره
  • 10
  • 30

5) 25 قروش - جمال عبد الناصر 

سکه 25 قروش جمهوری متحده عربی - رئیس جمهور جمال عبد الناصر

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Qirsh United Arab Republic - President Gamal Abdel Nasser
سکه 25 قروش جمهوری متحده عربی - رئیس جمهور جمال عبد الناصر
President Gamal Abdel Nasser face side view
جمهوری متحده عربی - 5 قروش - تاریخ قمری و میلادی - نقش اسلیمی
الجمهورية العربية المتحدة - 25 قرشا - AD & AH date - Arabesque design
جمهوری متحده عربی - 5 قروش - تاریخ قمری و میلادی - نقش اسلیمی
1390
1390
Silver 720
نقره با عیار 720
6 Grams
6 گرم
26 mm
26 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

6) 25 قروش - با سوراخ 

سکه 25 قروش جمهوری عربی - با سوراخ

توضیحات

-

ویژگی ها

25 Qirsh Arab Republic - With hole
سکه 25 قروش جمهوری عربی - با سوراخ
الجمهورية مصر العربية - AD & AH date
جمهوری مصر عربی - تاریخ قمری و میلادی
٢٥ قرشا - 25 Pt. - Arabesque design
25 قروش - مخقق 25 پیاستر - نقوش اسلیمی
1413
1413
Copper-Nickel
آلیاژی از مس و نیکل
5.20 Grams
5.20 گرم
25 mm
25 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.