:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

1 پنی

معرفی و مشخصات سکه 1 پنی جرج ششم (One Penny) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک پِنی آفریقای جنوبی معادل یک دوازدهم شیلینگ می باشد. این سکه در 1 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 پنی 

سکه 1 پنی جرج ششم

توضیحات

این سکه دارای سه واریته است؛ واریته اول مربوط به سال های 1937 تا 1947 م. است و بر روی سکه عبارت GEORGIVS VI REX IMPERATOR (جرج ششم پادشاه امپراطور) نوشته شده است. واریته دوم مربوط به سال های 1948 تا 1950 م. و بر روی سکه عبارت GEORGIVS SEXTVS REX (پادشاه جرج ششم)  و بر پشت سکه عبارت SOUTH AFRICA - SUID AFRIKA نوشته شده است. واریته سوم مربوط به سال های 1951 و 1952 م. است عبارت روی سکه همانند واریته دوم بوده و بر پشت سکه SUID AFRIKA - SOUTH AFRICA نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Penny George VI
سکه 1 پنی جرج ششم
George VI King Emperor - George VI face side view - HP (Engraver)
عبارت جورج ششم پادشاه امپراطور - نیمرخ جرج ششم - مخفف هامفری پاجت (نام طراح)
SOUTH.AFRICA.SUID.AFRIKA - Date - 1 D. - Sailing ship - KG (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - 1 پنی - کشتی بادبانی - مخفف کروگر گری (نام طراح)
1937 To 1952
از 1937 تا 1952
Bronze
برنز
9.30 Grams
9.30 گرم
30.8 mm
30.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
  • 2
  • 1 پنی 1937 ، پروف
  • برنز
  • 9.3
  • 30.8
  • 3
  • 1 پنی 1938
  • برنز
  • 9.3
  • 30.8
لیست کامل