:: لیست جدید ۲۶ شهریور ::  اینجا ضربه بزنید

:: مزایده جدید شماره ۶۱ :: اینجا ضربه بزنید

1 سنت

معرفی و مشخصات سکه 1 سنت جمهوری (One Cent) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک 1 سنت آفریقای جنوبی معادل یک صدم راند می باشد. این سکه در 10 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 سنت - واگن 

سکه 1 سنت جمهوری - واگن

توضیحات

یان وان ریبک (21 آوریل 1619 - 18 ژانویه 1677) دریانورد هلندی بود که به همراه 90 مهاجر از هلند به منطقه دماغه امید نیک اعزام شد. مهاجران قلعه کوچکی در ساحل این خلیج ساختند و به کشاورزی پرداختند. این اردوگاه کوچک منشأ پیدایش کیپ تاون و جمهوری آفریقای جنوبی شد.

ویژگی ها

1 Cent Republic - wagon
سکه 1 سنت جمهوری - واگن
UNITY IS STRENGTH - EENDRAG MAAK MAG - Portrait of Jan van Riebeeck
عبارت اتحاد قدرت است به دو زبان آفریکانس و انگلیسی - پرتره یان وان ریبک
SOUTH.AFRICA.SUID.AFRIKA. - Date - 1 C. - Covered wagon (Coat of arms of Transvaal)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - 1 سنت - گاری سرپوشیده (نماد ترانسوال)
1961 To 1964
از 1961 تا 1964
Brass
برنج
9.42 Grams
9.42 گرم
31 mm
31 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1961 ، پروف
 • برنج
 • 9.42
 • 31
 • 3
 • 1 سنت 1962
 • برنج
 • 9.42
 • 31
لیست کامل

2) 1 سنت - یان وان ریبک 

سکه 1 سنت جمهوری - یان وان ریبک

توضیحات

این سکه در سال 1968 م. ضرب نشده و دارای دو تیپ است. در تیپ اول عبارت آفریقای جنوبی به زبان انگلیسی (SOUTH AFRICA) و در تیپ دوم به زبان آفریکانس (SUID AFRIKA) نوشته شده است.یان وان ریبک (21 آوریل 1619 - 18 ژانویه 1677) دریانورد هلندی بود که به همراه 90 مهاجر از هلند به منطقه دماغه امید نیک اعزام شد. مهاجران قلعه کوچکی در ساحل این خلیج ساختند و به کشاورزی پرداختند. این اردوگاه کوچک منشأ پیدایش کیپ تاون و جمهوری آفریقای جنوبی شد.

ویژگی ها

1 Cent Republic - Jan van Riebeeck
سکه 1 سنت جمهوری - یان وان ریبک
SOUTH AFRICA - Date - Jan van Riebeeck face side view
آفریقای جنوبی - تاریخ - نیمرخ یان وان ریبک
Two Cape sparrows perched on branch - 1 C. - T.S. (Engraver)
دو گنجشک بومی منطقه کیپ نشسته بر روی شاخه - 1 سنت - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1965 To 1969
از 1965 تا 1969
Bronze
برنز
3 Grams
3 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1965 ، پروف ، تیپ یک
 • برنز
 • 3
 • 19
 • 3
 • 1 سنت 1965 ، تیپ دو
 • برنز
 • 3
 • 19
لیست کامل

3) 1 سنت - چارلز رابرتز اسوارت 

سکه 1 سنت جمهوری - چارلز رابرتز اسوارت

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است. در تیپ اول عبارت آفریقای جنوبی به زبان انگلیسی (SOUTH AFRICA) و در تیپ دوم به زبان آفریکانس (SUID AFRIKA) نوشته شده است.چارلز رابرتز اسوارت (5 دسامبر 1894 - 16 ژوئیه 1982) ، سیاستمدار آفریقای جنوبی بود که از سال 1959 تا 1961 به عنوان آخرین فرماندار کل اتحادیه آفریقای جنوبی خدمت کرده و همچنین اولین رئیس جمهور ایالتی از سال 1961 تا 1967 م. بود. این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Cent Republic - Charles Robberts Swart
سکه 1 سنت جمهوری - چارلز رابرتز اسوارت
SOUTH AFRICA - Date - Swart face side view - T.S. (Engraver)
(آفریقای جنوبی - تاریخ - نیمرخ اسوارت - مخفف تامی ساسین (نام طراح
Two Cape sparrows perched on branch - 1 C. - T.S. (Engraver)
دو گنجشک بومی منطقه کیپ نشسته بر روی شاخه - 1 سنت - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1968
1968
Bronze
برنز
3 Grams
3 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1968 ، پروف ، تیپ یک
 • برنز
 • 3
 • 19
 • 3
 • 1 سنت 1968 ، تیپ دو
 • برنز
 • 3
 • 19
لیست کامل

4) 1 سنت - نشان ملی اتحادیه 

1 سنت - نشان ملی اتحادیه

توضیحات

این سکه در سال های 1976 ، 1979 و 1982 م. ضرب نشده است.

ویژگی ها

1 Cent Republic - Coat of arms of Union
سکه 1 سنت جمهوری - نشان ملی اتحادیه
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - T.S. (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
Two Cape sparrows perched on branch - 1 C. - T.S. (Engraver)
دو گنجشک بومی منطقه کیپ نشسته بر روی شاخه - 1 سنت - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1970 To 1989
از 1970 تا 1989
Bronze
برنز
3 Grams
3 گرم
19.05 mm
19.05 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1970 ، پروف
 • برنز
 • 3
 • 19.05
 • 3
 • 1 سنت 1971
 • برنز
 • 3
 • 19.05
لیست کامل

5) 1 سنت - ژاکوبوس یوهانس فوشه 

سکه 1 سنت جمهوری - ژاکوبوس یوهانس فوشه

توضیحات

ژاکوبوس یوهانس فوشه ، (6 ژوئن 1898 - 23 سپتامبر 1980) از سال 1968 تا 1975 م. دومین رئیس جمهور ایالت آفریقای جنوبی بود. این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Cent Republic - Jacobus Johannes Fouche
سکه 1 سنت جمهوری - ژاکوبوس یوهانس فوشه
SUID-AFRIKA - Date - Fouche face side view - J.B. (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان آفریکانس - تاریخ - نیمرخ فوشه - مخفف جین باتیست بوست (نام طراح)
Two Cape sparrows perched on branch - 1 C. - T.S. (Engraver)
دو گنجشک بومی منطقه کیپ نشسته بر روی شاخه - 1 سنت - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1976
1976
Bronze
برنز
3 Grams
3 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1976 ، پروف
 • برنز
 • 3
 • 19

6) 1 سنت - نیکلاس یوهانس دیدریچز 

سکه 1 سنت جمهوری - نیکلاس یوهانس دیدریچز

توضیحات

نیکلاس یوهانس دیدریچز (17 نوامبر 1903 - 21 اوت 1978) از سال 1975 تا 1978 م. سومین رئیس جمهور ایالتی آفریقای جنوبی بود و این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

1 Cent Republic - Nicolaas J. Diederichs
سکه 1 سنت جمهوری - نیکلاس یوهانس دیدریچز
SUID-AFRIKA - Date - Diederichs face side view - LDL (Engraver)
(آفریقای جنوبی به زبان آفریکانس - تاریخ - نیمرخ دیدریچز - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح
Two Cape sparrows perched on branch - 1 C. - T.S. (Engraver)
دو گنجشک بومی منطقه کیپ نشسته بر روی شاخه - 1 سنت - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1979
1979
Bronze
برنز
3 Grams
3 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1979 ، پروف
 • برنز
 • 3
 • 19

7) 1 سنت - بالتازار یوهانس ورستر 

سکه 1 سنت جمهوری - بالتازار یوهانس ورستر

توضیحات

بالتازار یوهانس ورستر یک سیاستمدار آفریقای جنوبی بود که از سال 1966 تا 1978 م. نخست وزیر و از 1978 تا 1979 م. چهارمین رئیس جمهور ایالت آفریقای جنوبی بود.

ویژگی ها

1 Cent Republic - Balthazar Johannes Vorster - LDL (Engraver)
سکه 1 سنت جمهوری - بالتازار یوهانس ورستر
SUID-AFRIKA - Date - Vorster face side view
آفریقای جنوبی به زبان آفریکانس - تاریخ - نیمرخ ورستر - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
Two Cape sparrows perched on branch - 1 C. - T.S. (Engraver)
دو گنجشک بومی منطقه کیپ نشسته بر روی شاخه - 1 سنت - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1982
1982
Bronze
برنز
3 Grams
3 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1982 ، پروف
 • برنز
 • 3
 • 19

8) 1 سنت - گنجشک منطقه کیپ-تیپ یک 

سکه 1 سنت جمهوری - گنجشک منطقه کیپ-تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Cent Republic - Cape sparrows-Type one
سکه 1 سنت جمهوری - گنجشک منطقه کیپ-تیپ یک
SOUTH AFRICA - SUID-AFRIKA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Two Cape sparrows perched on branch - 1 C. - WL (Engraver)
دو گنجشک بومی منطقه کیپ نشسته بر روی شاخه - 1 سنت - مخفف ویلیام لوملی (نام طراح)
1990 To 1995
از 1990 تا 1995
Copper Plated Steel
استیل با روکش مس
1.5 Grams
1.5 گرم
15 mm
15 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1990 ، پروف
 • استیل با روکش مس
 • 1.5
 • 15
 • 3
 • 1 سنت 1991
 • استیل با روکش مس
 • 1.5
 • 15
لیست کامل

9) 1 سنت - گنجشک منطقه کیپ-تیپ دو 

سکه 1 سنت جمهوری - گنجشک منطقه کیپ-تیپ دو

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است؛ تیپ اول مربوط به سال 1996 م. است و بر روی آن ININGIZIMU AFRIKA به معنی آفریقای جنوبی به زبان زولو نوشته شده و تیپ دوم مربوط به سال های 1997 تا 2000 م. است و بر روی آن ISEWULA AFRIKA به معنی آفریقای جنوبی به زبان بومی اندبل (Ndebele) نوشته شده است.

ویژگی ها

1 Cent Republic - Cape sparrows-Type two
سکه 1 سنت جمهوری - گنجشک منطقه کیپ-تیپ دو
ININGIZIMU AFRIKA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان زولو - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Two Cape sparrows perched on branch - 1 C. - WL (Engraver)
دو گنجشک بومی منطقه کیپ نشسته بر روی شاخه - 1 سنت - مخفف ویلیام لوملی (نام طراح)
1996 To 2000
از 1996 تا 2000
Copper Plated Steel
استیل با روکش مس
1.5 Grams
1.5 گرم
15 mm
15 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 1996 ، پروف
 • استیل با روکش مس
 • 1.5
 • 15
 • 3
 • 1 سنت 1997
 • استیل با روکش مس
 • 1.5
 • 15
لیست کامل

10) 1 سنت - نشان ملی 

سکه 1 سنت جمهوری - نشان ملی آفریقای جنوبی

توضیحات

-

ویژگی ها

1 Cent Republic - Coat of arms of South Africa
سکه 1 سنت جمهوری - نشان ملی آفریقای جنوبی
ISEWULA ALS AFRIKA - Date - Coat of arms of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان بومی اندبل (Ndebele) - تاریخ - نشان ملی آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Two Cape sparrows perched on branch - 1 C. - WL (Engraver)
دو گنجشک بومی منطقه کیپ نشسته بر روی شاخه - 1 سنت - مخفف ویلیام لوملی (نام طراح)
2000 - 2001
2000 - 2001
Copper Plated Steel
استیل با روکش مس
1.5 Grams
1.5 گرم
15 mm
15 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 1 سنت 2001
 • استیل با روکش مس
 • 1.5
 • 15
 • 3
 • 1 سنت 2001 ، پروف
 • استیل با روکش مس
 • 1.5
 • 15
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.