:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

20 سنت

معرفی و مشخصات سکه 20 سنت جمهوری (Twenty Cents) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک 1 سنت آفریقای جنوبی معادل یک صدم راند می باشد. این سکه در 9 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 20 سنت - سپر 

سکه 20 سنت جمهوری - سپر

توضیحات

یان وان ریبک (21 آوریل 1619 - 18 ژانویه 1677) دریانورد هلندی بود که به همراه 90 مهاجر از هلند به منطقه دماغه امید نیک اعزام شد. مهاجران قلعه کوچکی در ساحل این خلیج ساختند و به کشاورزی پرداختند. این اردوگاه کوچک منشأ پیدایش کیپ تاون و جمهوری آفریقای جنوبی شد.

ویژگی ها

20 Cents Republic - Shield
سکه 20 سنت جمهوری - سپر
UNITY IS STRENGTH - EENDRAG MAAK MAG - Portrait of Jan van Riebeeck
عبارت اتحاد قدرت است به دو زبان آفریکانس و انگلیسی - پرتره یان وان ریبک
SOUTH.AFRICA.SUID.AFRIKA. - Date - 20 C. - Shield with woman and anchor is Coat of arms of Colony of the Cape of Good Hope, two wildebeests is Coat of arms of Colony of Natal, orange tree is Coat of arms of Orange Free State Republic, wagon is Coat of arms of Transvaal
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - 20 سنت - سپر با تصویر یک زن و لنگر نماد مستعمره کیپ ، دو کل یالدار نماد مستعمره ناتال ، درخت پرتقال نماد ایالت آزاداورنج ، واگن نماد ترانسوال
1961 To 1964
از 1961 تا 1964
Silver 500
نقره با عیار 500
11.31 Grams
11.31 گرم
28.7 mm
28.7 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سنت 1961 ، پروف
 • نقره
 • 11.31
 • 28.7
 • 3
 • 20 سنت 1962 ، 2 کوچک
 • نقره
 • 11.31
 • 28.7
لیست کامل

2) 20 سنت - یان وان ریبک 

سکه 20 سنت جمهوری - یان وان ریبک

توضیحات

این سکه در سال 1968 م. ضرب نشده و دارای دو تیپ است. در تیپ اول عبارت آفریقای جنوبی به زبان انگلیسی (SOUTH AFRICA) و در تیپ دوم به زبان آفریکانس (SUID AFRIKA) نوشته شده است.یان وان ریبک (21 آوریل 1619 - 18 ژانویه 1677) دریانورد هلندی بود که به همراه 90 مهاجر از هلند به منطقه دماغه امید نیک اعزام شد. مهاجران قلعه کوچکی در ساحل این خلیج ساختند و به کشاورزی پرداختند. این اردوگاه کوچک منشأ پیدایش کیپ تاون و جمهوری آفریقای جنوبی شد.

ویژگی ها

20 Cents Republic - Jan van Riebeeck
سکه 20 سنت جمهوری - یان وان ریبک
SOUTH AFRICA - Date - Jan van Riebeeck face side view
آفریقای جنوبی - تاریخ - نیمرخ یان وان ریبک
Protea flower within sprigs - 20 - T.S. (Engraver)
گل پروتیا در میان شاخه های نورسته - 20 - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1965 To 1969
از 1965 تا 1969
Nickel
نیکل
6 Grams
6 گرم
24.2 mm
24.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سنت 1965 ، پروف ، تیپ یک
 • نیکل
 • 6
 • 24.2
 • 3
 • 20 سنت 1965 ، تیپ دو
 • نیکل
 • 6
 • 24.2
لیست کامل

3) 20 سنت - نشان ملی اتحادیه 

سکه 20 سنت جمهوری - نشان ملی اتحادیه

توضیحات

این سکه در سال های 1976 ، 1979 و 1982 م. ضرب نشده است.

ویژگی ها

20 Cents Republic - Coat of arms of Union
سکه 20 سنت جمهوری - نشان ملی اتحادیه
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - T.S. (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
Protea flower within sprigs - 20 - T.S. (Engraver)
گل پروتیا در میان شاخه های نورسته - 20 - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1970 To 1990
از 1970 تا 1990
Nickel
نیکل
6 Grams
6 گرم
24.2 mm
24.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سنت 1970 ، پروف
 • نیکل
 • 6
 • 24.2
 • 3
 • 20 سنت 1971
 • نیکل
 • 6
 • 24.2
لیست کامل

4) 20 سنت - ژاکوبوس یوهانس فوشه 

سکه 20 سنت جمهوری - ژاکوبوس یوهانس فوشه

توضیحات

ژاکوبوس یوهانس فوشه ، (6 ژوئن 1898 - 23 سپتامبر 1980) از سال 1968 تا 1975 م. دومین رئیس جمهور ایالت آفریقای جنوبی بود. این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

20 Cents Republic - Jacobus Johannes Fouche
سکه 20 سنت جمهوری - ژاکوبوس یوهانس فوشه
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Fouche face side view - J.B. (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ فوشه - مخفف جین باتیست بوست (نام طراح)
Protea flower within sprigs - 20 - T.S. (Engraver)
گل پروتیا در میان شاخه های نورسته - 20 - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1976
1976
Nickel
نیکل
6 Grams
6 گرم
24.2 mm
24.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سنت 1976 ، پروف
 • نیکل
 • 6
 • 24.2

5) 20 سنت - نیکلاس یوهانس دیدریچز 

سکه 20 سنت جمهوری - نیکلاس یوهانس دیدریچز

توضیحات

نیکلاس یوهانس دیدریچز (17 نوامبر 1903 - 21 اوت 1978) از سال 1975 تا 1978 م. سومین رئیس جمهور ایالتی آفریقای جنوبی بود و این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

20 Cents Republic - Nicolaas J. Diederichs
سکه 20 سنت جمهوری - نیکلاس یوهانس دیدریچز
SOUTH AFRICA - SUID-AFRIKA - Date - Diederichs face side view - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ دیدریچز - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
Protea flower within sprigs - 20 - T.S. (Engraver)
گل پروتیا در میان شاخه های نورسته - 20 - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1979
1979
Nickel
نیکل
6 Grams
6 گرم
24.2 mm
24.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سنت 1979 ، پروف
 • نیکل
 • 6
 • 24.2

6) 20 سنت - بالتازار یوهانس ورستر 

سکه 20 سنت جمهوری - بالتازار یوهانس ورستر

توضیحات

بالتازار یوهانس ورستر یک سیاستمدار آفریقای جنوبی بود که از سال 1966 تا 1978 م. نخست وزیر و از 1978 تا 1979 م. چهارمین رئیس جمهور ایالت آفریقای جنوبی بود.

ویژگی ها

20 Cents Republic - Balthazar Johannes Vorster
سکه 20 سنت جمهوری - بالتازار یوهانس ورستر
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Portrait of Vorster - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - پرتره ورستر - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
Protea flower within sprigs - 20 - T.S. (Engraver)
گل پروتیا در میان شاخه های نورسته - 20 - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1982
1982
Nickel
نیکل
6 Grams
6 گرم
24.2 mm
24.2 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سنت 1982 ، پروف
 • نیکل
 • 6
 • 24.2

7) 20 سنت - گل پروتیا-تیپ یک 

سکه 20 سنت جمهوری - گل پروتیا-تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Cents Republic - Protea flower-Type One
سکه 20 سنت جمهوری - گل پروتیا-تیپ یک
SOUTH AFRICA · SUID-AFRIKA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان سوتو - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Protea flower - 20 C - SE (Engraver)
گل پروتیا - مخفف 20 سنت - مخفف سوزان اراسموس (نام طراح)
1990 To 1995
از 1990 تا 1995
Brass Plated Steel
استیل با روکش برنج
3.5 Grams
3.5 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سنت 1990 ، پروف
 • استیل با روکش برنج
 • 3.5
 • 19
 • 3
 • 20 سنت 1991
 • استیل با روکش برنج
 • 3.5
 • 19
لیست کامل

8) 20 سنت - گل پروتیا-تیپ دو 

سکه 20 سنت جمهوری - گل پروتیا-تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

20 Cents Republic - Protea flower-Type two
سکه 20 سنت جمهوری - گل پروتیا-تیپ دو
AFRIKA BORWA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان سوتو - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Protea flower - 20 C - SE (Engraver)
گل پروتیا - مخفف 20 سنت - مخفف سوزان اراسموس (نام طراح)
1996 To 2000
از 1996 تا 2000
Brass Plated Steel
استیل با روکش برنج
3.5 Grams
3.5 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سنت 1996 ، پروف
 • استیل با روکش برنج
 • 3.5
 • 19
 • 3
 • 20 سنت 1997
 • استیل با روکش برنج
 • 3.5
 • 19
لیست کامل

9) 20 سنت - نشان ملی 

سکه 20 سنت جمهوری - نشان ملی آفریقای جنوبی

توضیحات

این سکه دارای 6 واریته است که تفاوت آن ها در عبارت آفریقای جنوبی بر روی سکه می باشد که در هر واریته به یک زبان بومی آفریقای جنوبی نوشته شده است.

ویژگی ها

20 Cents Republic - Coat of arms of South Africa
سکه 20 سنت جمهوری - نشان ملی آفریقای جنوبی
Afrika Borwa - Date - Coat of arms of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان بومی - تاریخ - نشان ملی آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Protea (flower native to South Africa) - 20 C. - SE (Engraver)
گل پروتیا (گل بومی آفریقای جنوبی) - 20 سنت - مخفف سوزان اراسموس (نام طراح)
2000 To 2007
از 2000 تا 2007
Bronze Plated Steel
استیل با روکش برنز
3.5 Grams
3.5 گرم
19 mm
19 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 20 سنت 2001 ، AFERIKA BORWA
 • استیل با روکش برنز
 • 3.5
 • 19
 • 3
 • 20 سنت 2001 ، پروف ، AFERIKA BORWA
 • استیل با روکش برنز
 • 3.5
 • 19
لیست کامل

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.