5 سنت

معرفی و مشخصات سکه 5 سنت جمهوری (Five Cents) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک 1 سنت آفریقای جنوبی معادل یک صدم راند می باشد. این سکه در 10 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 5 سنت - گل پروتیا 

سکه 5 سنت جمهوری - گل پروتیا

توضیحات

یان وان ریبک (21 آوریل 1619 - 18 ژانویه 1677) دریانورد هلندی بود که به همراه 90 مهاجر از هلند به منطقه دماغه امید نیک اعزام شد. مهاجران قلعه کوچکی در ساحل این خلیج ساختند و به کشاورزی پرداختند. این اردوگاه کوچک منشأ پیدایش کیپ تاون و جمهوری آفریقای جنوبی شد.

ویژگی ها

5 Cents Republic - Protea
سکه 5 سنت جمهوری - گل پروتیا
UNITY IS STRENGTH - EENDRAG MAAK MAG - Portrait of Jan van Riebeeck
عبارت انحاد قدرت است به دو زبان آفریکانس و انگلیسی - پرتره یان وان ریبک
SOUTH.AFRICA.SUID.AFRIKA. - Date - 5 C. - A Protea (a flower native to South Africa) , surrounded with 5 lines
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - 5 سنت - پروتیا (گل بومی آفریقای جنوبی) که با 5 خط احاطه شده
1961 To 1964
از 1961 تا 1964
Silver 500
نقره با عیار 500
2.83 Grams
2.83 گرم
17.35 mm
17.35 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنت 1961 ، پروف
 • نقره
 • 2.83
 • 17.35
 • 3
 • 5 سنت 1962
 • نقره
 • 2.83
 • 17.35
لیست کامل

2) 5 سنت - یان وان ریبک 

سکه 5 سنت جمهوری - یان وان ریبک

توضیحات

این سکه در سال 1968 م. ضرب نشده و دارای دو تیپ است. در تیپ اول عبارت آفریقای جنوبی به زبان انگلیسی (SOUTH AFRICA) و در تیپ دوم به زبان آفریکانس (SUID AFRIKA) نوشته شده است. یان وان ریبک (21 آوریل 1619 - 18 ژانویه 1677) دریانورد هلندی بود که به همراه 90 مهاجر از هلند به منطقه دماغه امید نیک اعزام شد. مهاجران قلعه کوچکی در ساحل این خلیج ساختند و به کشاورزی پرداختند. این اردوگاه کوچک منشأ پیدایش کیپ تاون و جمهوری آفریقای جنوبی شد.

ویژگی ها

5 Cents Republic - Jan van Riebeeck
سکه 5 سنت جمهوری - یان وان ریبک
SOUTH AFRICA - Date - Jan van Riebeeck face side view
آفریقای جنوبی - تاریخ - نیمرخ یان وان ریبک
Blue Crane - 5 C. - T.S. (Engraver)
درنای آبی - 5 سنت - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1965 To 1969
از 1965 تا 1969
Nickel
نیکل
2.5 Grams
2.5 گرم
17.35 mm
17.35 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنت 1965 ، پروف ، تیپ یک
 • نیکل
 • 2.5
 • 17.35
 • 3
 • 5 سنت 1965 ، تیپ دو
 • نیکل
 • 2.5
 • 17.35
لیست کامل

3) 5 سنت - ژاکوبوس یوهانس فوشه 

سکه 5 سنت جمهوری - ژاکوبوس یوهانس فوشه

توضیحات

ژاکوبوس یوهانس فوشه ، (6 ژوئن 1898 - 23 سپتامبر 1980) از سال 1968 تا 1975 م. دومین رئیس جمهور ایالت آفریقای جنوبی بود. این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Cents Republic - Jacobus Johannes Fouche
سکه 5 سنت جمهوری - ژاکوبوس یوهانس فوشه
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Fouche face side view - J.B. (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ فوشه - مخفف جین باتیست بوست (نام طراح)
Blue Crane - 5 C. - T.S. (Engraver)
درنای آبی - 5 سنت - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1976
1976
Nickel
نیکل
2.5 Grams
2.5 گرم
17.35 mm
17.35 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنت 1976 ، پروف
 • نیکل
 • 2.5
 • 17.35

4) 5 سنت - چارلز رابرتز اسوارت 

سکه 5 سنت جمهوری - چارلز رابرتز اسوارت

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است. در تیپ اول عبارت آفریقای جنوبی به زبان انگلیسی (SOUTH AFRICA) و در تیپ دوم به زبان آفریکانس (SUID AFRIKA) نوشته شده است.چارلز رابرتز اسوارت (5 دسامبر 1894 - 16 ژوئیه 1982) ، سیاستمدار آفریقای جنوبی بود که از سال 1959 تا 1961 به عنوان آخرین فرماندار کل اتحادیه آفریقای جنوبی خدمت کرده و همچنین اولین رئیس جمهور ایالتی از سال 1961 تا 1967 م. بود. این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Cents Republic - Charles Robberts Swart
سکه 5 سنت جمهوری - چارلز رابرتز اسوارت
SOUTH AFRICA - Date - Swart face side view - T.S. (Engraver)
(آفریقای جنوبی - تاریخ - نیمرخ اسوارت - مخفف تامی ساسین (نام طراح
Blue Crane - 5 C. - T.S. (Engraver)
درنای آبی - 5 سنت - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1968
1968
Nickel
نیکل
2.5 Grams
2.5 گرم
17.35 mm
17.35 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنت 1968 ، پروف ، تیپ یک
 • نیکل
 • 2.5
 • 17.35
 • 3
 • 5 سنت 1968 ، تیپ دو
 • نیکل
 • 2.5
 • 17.35
لیست کامل

5) 5 سنت - نشان ملی اتحادیه 

سکه 5 سنت جمهوری - نشان ملی اتحادیه

توضیحات

این سکه در سال های 1976 ، 1979 و 1982 م. ضرب نشده است.

ویژگی ها

5 Cents Republic - Coat of arms of Union
سکه 5 سنت جمهوری - نشان ملی اتحادیه
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - T.S. (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
Blue Crane - 5 C. - T.S. (Engraver)
درنای آبی - 5 سنت - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1970 To 1989
از 1970 تا 1989
Nickel
نیکل
2.5 Grams
2.5 گرم
17.35 mm
17.35 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنت 1970 ، پروف
 • نیکل
 • 2.5
 • 17.35
 • 3
 • 5 سنت 1971
 • نیکل
 • 2.5
 • 17.35
لیست کامل

6) 5 سنت - نیکلاس یوهانس دیدریچز 

سکه 5 سنت جمهوری - نیکلاس یوهانس دیدریچز

توضیحات

نیکلاس یوهانس دیدریچز (17 نوامبر 1903 - 21 اوت 1978) از سال 1975 تا 1978 م. سومین رئیس جمهور ایالتی آفریقای جنوبی بود و این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

5 Cents Republic - Nicolaas J. Diederichs
سکه 5 سنت جمهوری - نیکلاس یوهانس دیدریچز
SOUTH AFRICA - SUID-AFRIKA - Date - Diederichs face side view - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ دیدریچز - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
Blue Crane - 5 C. - T.S. (Engraver)
درنای آبی - 5 سنت - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1979
1979
Nickel
نیکل
2.5 Grams
2.5 گرم
17.35 mm
17.35 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنت 1979 ، پروف
 • نیکل
 • 2.5
 • 17.35

7) 5 سنت - بالتازار یوهانس ورستر 

سکه 5 سنت جمهوری - بالتازار یوهانس ورستر

توضیحات

بالتازار یوهانس ورستر یک سیاستمدار آفریقای جنوبی بود که از سال 1966 تا 1978 م. نخست وزیر و از 1978 تا 1979 م. چهارمین رئیس جمهور ایالت آفریقای جنوبی بود.

ویژگی ها

5 Cents Republic - Balthazar Johannes Vorster
سکه 5 سنت جمهوری - بالتازار یوهانس ورستر
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Portrait of Vorster - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - پرتره ورستر - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
Blue Crane - 5 C. - T.S. (Engraver)
درنای آبی - 5 سنت - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1982
1982
Nickel
نیکل
2.5 Grams
2.5 گرم
17.35 mm
17.35 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنت 1982 ، پروف
 • نیکل
 • 2.5
 • 17.35

8) 5 سنت - درنای آبی-تیپ یک 

سکه 5 سنت جمهوری - درنای آبی-تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Cents Republic - Blue Crane-Type one
سکه 5 سنت جمهوری - درنای آبی-تیپ یک
SOUTH AFRICA - SUID-AFRIKA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Blue Crane - 5 C. - GJR (Engraver)
درنای آبی - 5 سنت - مخفف گرت ریچاردز (نام طراح)
1990 To 1995
از 1990 تا 1995
Copper Plated Steel
استیل با روکش مس
4.5 Grams
4.5 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنت 1990 ، پروف
 • استیل با روکش مس
 • 4.5
 • 21
 • 3
 • 5 سنت 1991
 • استیل با روکش مس
 • 4.5
 • 21
لیست کامل

9) 5 سنت - درنای آبی-تیپ دو 

سکه 5 سنت جمهوری - درنای آبی-تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

5 Cents Republic - Blue Crane-Type two
سکه 5 سنت جمهوری - درنای آبی-تیپ دو
AFRIKA-DZONGA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان بومی - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Blue Crane - 5 C. - GJR (Engraver)
درنای آبی - 5 سنت - مخفف گرت ریچاردز (نام طراح)
1996 To 2000
از 1996 تا 2000
Copper Plated Steel
استیل با روکش مس
4.5 Grams
4.5 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنت 1996 ، پروف
 • استیل با روکش مس
 • 4.5
 • 21
 • 3
 • 5 سنت 1997
 • استیل با روکش مس
 • 4.5
 • 21
لیست کامل

10) 5 سنت - نشان ملی 

سکه 5 سنت جمهوری - نشان ملی آفریقای جنوبی

توضیحات

این سکه دارای 6 واریته است که تفاوت آن ها در عبارت آفریقای جنوبی بر روی سکه می باشد که در هر واریته به یک زبان بومی آفریقای جنوبی نوشته شده است.

ویژگی ها

5 Cents Republic - Coat of arms of South Africa
سکه 5 سنت جمهوری - نشان ملی آفریقای جنوبی
AFRIKA-DZONGA - Date - Coat of arms of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان بومی - تاریخ - نشان ملی آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Blue Crane - 5 C. - GJR (Engraver)
درنای آبی - 5 سنت - مخفف گرت ریچاردز (نام طراح)
2000 To 2007
از 2000 تا 2007
Copper Plated Steel
استیل با روکش مس
4.43 Grams
4.43 گرم
21 mm
21 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 5 سنت 2000 ، پروف ، AFRIKA-DZONGA
 • استیل با روکش مس
 • 4.43
 • 21
 • 3
 • 5 سنت 2001 ، AFRIKA-DZONGA
 • استیل با روکش مس
 • 4.43
 • 21
لیست کامل

محصولات دسته: 5 سنت