50 سنت

معرفی و مشخصات سکه 50 سنت جمهوری (Fifty Cents) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یک 1 سنت آفریقای جنوبی معادل یک صدم راند می باشد. این سکه در 12 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 50 سنت - غزال آفریقایی 

سکه 50 سنت جمهوری - غزال آفریقایی

توضیحات

یان وان ریبک (21 آوریل 1619 - 18 ژانویه 1677) دریانورد هلندی بود که به همراه 90 مهاجر از هلند به منطقه دماغه امید نیک اعزام شد. مهاجران قلعه کوچکی در ساحل این خلیج ساختند و به کشاورزی پرداختند. این اردوگاه کوچک منشأ پیدایش کیپ تاون و جمهوری آفریقای جنوبی شد.

ویژگی ها

50 Cents Republic - Springbok
سکه 50 سنت جمهوری - غزال آفریقایی
EENDRAG MAAK MAG - UNITY IS STRENGTH - Portrait of Jan van Riebeeck
عبارت انحاد قدرت است به دو زبان آفریکانس و انگلیسی - پرتره یان وان ریبک
SUID.AFRIKA.SOUTH.AFRICA. - Date - 50 C. - Springbok
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - 50 سنت - غزال آفریقایی
1961 To 1964
از 1961 تا 1964
Silver 500
نقره با عیار 500
28.28 Grams
28.28 گرم
38.8 mm
38.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 سنت 1961 ، پروف
 • نقره
 • 28.28
 • 38.8
 • 3
 • 50 سنت 1962
 • نقره
 • 28.28
 • 38.8
لیست کامل

2) 50 سنت - یان وان ریبک 

سکه 50 سنت جمهوری - یان وان ریبک

توضیحات

این سکه در سال 1968 م. ضرب نشده و دارای دو تیپ است. در تیپ اول عبارت آفریقای جنوبی به زبان انگلیسی (SOUTH AFRICA) و در تیپ دوم به زبان آفریکانس (SUID AFRIKA) نوشته شده است. یان وان ریبک (21 آوریل 1619 - 18 ژانویه 1677) دریانورد هلندی بود که به همراه 90 مهاجر از هلند به منطقه دماغه امید نیک اعزام شد. مهاجران قلعه کوچکی در ساحل این خلیج ساختند و به کشاورزی پرداختند. این اردوگاه کوچک منشأ پیدایش کیپ تاون و جمهوری آفریقای جنوبی شد.

ویژگی ها

50 Cents Republic - Jan van Riebeeck
سکه 50 سنت جمهوری - یان وان ریبک
SOUTH AFRICA - Date - Jan van Riebeeck face side view
آفریقای جنوبی - تاریخ - نیمرخ یان وان ریبک
Three South African flowers (Arum Lily, African Lily, and Bird-of-Paradise) - 50 - T.S. (Engraver)
3 نوع گل بومی آفریقای جنوبی (شیپوری ، نرگس آفریقایی ، گل مرغ بهشتی) - 50 - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1965 To 1969
از 1965 تا 1969
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
27.8 mm
27.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 سنت 1965 ، تیپ دو
 • نیکل
 • 9.5
 • 27.8
 • 3
 • 50 سنت 1965 ، پروف ، تیپ دو
 • نیکل
 • 9.5
 • 27.8
لیست کامل

3) 50 سنت - چارلز رابرتز اسوارت 

سکه 50 سنت جمهوری - چارلز رابرتز اسوارت

توضیحات

این سکه دارای دو تیپ است. در تیپ اول عبارت آفریقای جنوبی به زبان انگلیسی (SOUTH AFRICA) و در تیپ دوم به زبان آفریکانس (SUID AFRIKA) نوشته شده است.چارلز رابرتز اسوارت (5 دسامبر 1894 - 16 ژوئیه 1982) ، سیاستمدار آفریقای جنوبی بود که از سال 1959 تا 1961 به عنوان آخرین فرماندار کل اتحادیه آفریقای جنوبی خدمت کرده و همچنین اولین رئیس جمهور ایالتی از سال 1961 تا 1967 م. بود. این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Cents Republic - Charles Robberts Swart
سکه 50 سنت جمهوری - چارلز رابرتز اسوارت
SUID-AFRIKA - Date - Swart face side view - T.S. (Engraver)
(آفریقای جنوبی به زبان آفریکانس - تاریخ - نیمرخ اسوارت - مخفف تامی ساسین (نام طراح
Three South African flowers (Arum Lily, African Lily, and Bird-of-Paradise) - 50 - T.S. (Engraver)
3 نوع گل بومی آفریقای جنوبی (شیپوری ، نرگس آفریقایی ، گل مرغ بهشتی) - 50 - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1968
1968
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
27.8 mm
27.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 سنت 1968 ، تیپ دو
 • نیکل
 • 9.5
 • 27.8
 • 3
 • 50 سنت 1968 ، پروف ، تیپ دو
 • نیکل
 • 9.5
 • 27.8
لیست کامل

4) 50 سنت - نشان ملی اتحادیه 

سکه 50 سنت جمهوری - نشان ملی اتحادیه

توضیحات

این سکه در سال های 1976 ، 1979 و 1982 م. ضرب نشده است.

ویژگی ها

50 Cents Republic - Coat of arms of Union
سکه 50 سنت جمهوری - نشان ملی اتحادیه
SOUTH AFRICA - SUID-AFRIKA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - T.S. (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
Three South African flowers (Arum Lily, African Lily, and Bird-of-Paradise) - 50 - T.S. (Engraver)
3 نوع گل بومی آفریقای جنوبی (شیپوری ، نرگس آفریقایی ، گل مرغ بهشتی) - 50 - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1970 To 1990
از 1970 تا 1990
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
27.8 mm
27.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 سنت 1970 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 27.8
 • 3
 • 50 سنت 1971
 • نیکل
 • 9.5
 • 27.8
لیست کامل

5) 50 سنت - ژاکوبوس یوهانس فوشه 

 سکه 50 سنت جمهوری - ژاکوبوس یوهانس فوشه

توضیحات

ژاکوبوس یوهانس فوشه ، (6 ژوئن 1898 - 23 سپتامبر 1980) از سال 1968 تا 1975 م. دومین رئیس جمهور ایالت آفریقای جنوبی بود. این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Cents Republic - Jacobus Johannes Fouche
سکه 50 سنت جمهوری - ژاکوبوس یوهانس فوشه
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Fouche face side view - J.B. (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ فوشه - مخفف جین باتیست بوست (نام طراح)
Three South African flowers (Arum Lily, African Lily, and Bird-of-Paradise) - 50 - T.S. (Engraver)
3 نوع گل بومی آفریقای جنوبی (شیپوری ، نرگس آفریقایی ، گل مرغ بهشتی) - 50 - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1976
1976
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
27.8 mm
27.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 سنت 1976 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 27.8

6) 50 سنت - نیکلاس یوهانس دیدریچز 

سکه 50 سنت جمهوری - نیکلاس یوهانس دیدریچز

توضیحات

نیکلاس یوهانس دیدریچز (17 نوامبر 1903 - 21 اوت 1978) از سال 1975 تا 1978 م. سومین رئیس جمهور ایالتی آفریقای جنوبی بود و این سکه به عنوان یادبود پایان ریاست جمهوری وی به ضرب رسیده است.

ویژگی ها

50 Cents Republic - Nicolaas J. Diederichs
سکه 50 سنت جمهوری - نیکلاس یوهانس دیدریچز
SOUTH AFRICA - SUID-AFRIKA - Date - Diederichs face side view - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نیمرخ دیدریچز - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
Three South African flowers (Arum Lily, African Lily, and Bird-of-Paradise) - 50 - T.S. (Engraver)
3 نوع گل بومی آفریقای جنوبی (شیپوری ، نرگس آفریقایی ، گل مرغ بهشتی) - 50 - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1979
1979
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
27.8 mm
27.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 سنت 1979 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 27.8

7) 50 سنت - بالتازار یوهانس ورستر 

سکه 50 سنت جمهوری - بالتازار یوهانس ورستر

توضیحات

بالتازار یوهانس ورستر یک سیاستمدار آفریقای جنوبی بود که از سال 1966 تا 1978 م. نخست وزیر و از 1978 تا 1979 م. چهارمین رئیس جمهور ایالت آفریقای جنوبی بود.

ویژگی ها

50 Cents Republic - Balthazar Johannes Vorster
سکه 50 سنت جمهوری - بالتازار یوهانس ورستر
SOUTH AFRICA - SUID-AFRIKA - Date - Portrait of Vorster - LDL (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - پرتره ورستر - مخفف لورنس د لانژ (نام طراح)
Three South African flowers (Arum Lily, African Lily, and Bird-of-Paradise) - 50 - T.S. (Engraver)
3 نوع گل بومی آفریقای جنوبی (شیپوری ، نرگس آفریقایی ، گل مرغ بهشتی) - 50 - مخفف تامی ساسین (نام طراح)
1982
1982
Nickel
نیکل
9.5 Grams
9.5 گرم
27.8 mm
27.8 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 سنت 1982 ، پروف
 • نیکل
 • 9.5
 • 27.8

8) 50 سنت - گل مرغ بهشتی-تیپ یک 

سکه 50 سنت جمهوری - گل مرغ بهشتی-تیپ یک

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Cents Republic - Bird-of-Paradise flower-Type one
سکه 50 سنت جمهوری - گل مرغ بهشتی-تیپ یک
SUID-AFRIKA - SOUTH AFRICA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به دو زبان انگلیسی و آفریکانس - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Bird-of-Paradise flower - 50 C - GC (Engraver)
گل مرغ بهشتی - مخفف 50 سنت - مخفف گرانت کاگل (نام طراح)
1990 To 1995
از 1990 تا 1995
Brass Plated Steel
استیل با روکش برنج
5 Grams
5 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 سنت 1990 ، پروف
 • استیل با روکش برنج
 • 5
 • 22
 • 3
 • 50 سنت 1991
 • استیل با روکش برنج
 • 5
 • 22
لیست کامل

9) 50 سنت - گل مرغ بهشتی-تیپ دو 

سکه 50 سنت جمهوری - گل مرغ بهشتی-تیپ دو

توضیحات

-

ویژگی ها

50 Cents Republic - Bird-of-Paradise flower-Type two
سکه 50 سنت جمهوری - گل مرغ بهشتی-تیپ دو
AFRIKA BORWA - Date - Coat of arms of Union of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان سوتو - تاریخ - نشان ملی اتحادیه آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Bird-of-Paradise flower - 50 C - LL (Engraver)
گل مرغ بهشتی - مخفف 50 سنت - مخفف لیندا لاتریت (نام طراح)
1996 To 2000
از 1996 تا 2000
Bronze Plated Steel
استیل با روکش برنز
5 Grams
5 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 سنت 1996 ، پروف
 • استیل با روکش برنز
 • 2
 • 22
 • 3
 • 50 سنت 1997
 • استیل با روکش برنز
 • 2
 • 22
لیست کامل

10) 50 سنت - نشان ملی 

سکه 50 سنت جمهوری - نشان ملی آفریقای جنوبی

توضیحات

این سکه دارای 6 واریته است که تفاوت آن ها در عبارت آفریقای جنوبی بر روی سکه می باشد که در هر واریته به یک زبان بومی آفریقای جنوبی نوشته شده است.

ویژگی ها

50 Cents Republic - Coat of arms of South Africa
سکه 50 سنت جمهوری - نشان ملی آفریقای جنوبی
Afrika Borwa - Date - Coat of arms of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان بومی - تاریخ - نشان ملی آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Bird-of-Paradise (flower native to South Africa) - 50 C. - LL (Engraver)
گل مرغ بهشتی (گل بومی آفریقای جنوبی) - 50 سنت - مخفف لیندا لوتریت (نام طراح)
2000 To 2007
از 2000 تا 2007
Bronze Plated Steel
استیل با روکش برنز
5 Grams
5 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 سنت 2001 ، AFRIKA BORWA
 • استیل با روکش برنز
 • 5
 • 22
 • 3
 • 50 سنت 2001 ، پروف ، AFRIKA BORWA
 • استیل با روکش برنز
 • 5
 • 22
لیست کامل

11) 50 سنت - فوتبالیست 

سکه 50 سنت جمهوری - فوتبالیست

توضیحات

این سکه به مناسبت دهمین سال تشکیل تیم فوتبال آفریقای جنوبی به ضرب رسیده است. این تیم با لقب «بافانا بافانا» یک تیم فوتبال بین المللی است که به نمایندگی از کشور آفریقای جنوبی به میدان رفته و زیر نظر اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی فعالیت می& کند.

ویژگی ها

50 Cents Republic - Football player
سکه 50 سنت جمهوری - فوتبالیست
Aforika Borwa - Date - Coat of arms of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان بومی - تاریخ - نشان ملی آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Football player - 50 C. - ALS (Engraver)
تصویر یک فوتبالیست - 50 سنت - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
2002
2002
Bronze Plated Steel
استیل با روکش برنز
5 Grams
5 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

12) 50 سنت - بازیکن کریکت 

سکه 50 سنت جمهوری - بازیکن کریکت

توضیحات

این سکه به مناسبت میزبانی آفریقای جنوبی برای مسابقات کریکت به ضرب رسیده و دارای 2 واریته است که تفاوت آن ها در عبارت آفریقای جنوبی بر روی سکه می باشد که در هر واریته به یک زبان بومی آفریقای جنوبی نوشته شده است.

ویژگی ها

50 Cents Republic - Cricket player
سکه 50 سنت جمهوری - بازیکن کریکت
Aforika Borwa - Date - Coat of arms of South Africa - ALS (Engraver)
آفریقای جنوبی به زبان بومی - تاریخ - نشان ملی آفریقای جنوبی - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
Cricket player - 50 C. - ALS (Engraver)
تصویر بازیکن کریکت - 50 سنت - مخفف آرتور ساترلند (نام طراح)
2002 - 2003
2002 - 2003
Bronze Plated Steel
استیل با روکش برنز
5 Grams
5 گرم
22 mm
22 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 50 سنت 2003 ، Afrika Borwa
 • استیل با روکش برنز
 • 5
 • 22

لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
فروشگاه اینترنتی ایران آنتیک و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال یادبود ، اسکناس ایرانی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء قیمتی و کلکسیونی ، سکه قدیمی ، اسکناس قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.