:: لیست جدید ۲۱ خرداد :: اینجا ضربه بزنید

1 دلار

معرفی و مشخصات سکه 1 دلار الیزابت دوم (One Dollar) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یکصد سنت کشور کانادا برابر با یک دلار می باشد. این سکه در 25 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 1 دلار - قایق کانو تیپ یک 

1 دلار قایق کانو تیپ یک - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Dollar canoe boat type one - Elizabeth II
1 دلار قایق کانو تیپ یک - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA» - Side view of Elizabeth II with wreath
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - 2 Men in canoe - AD date - E.H (Designer) - DOLLAR
کانادا - 2 مرد در کانو - تاریخ میلادی - اختصار نام امانوئل اتو هان (طراح) - دلار
1953 To 1963
از 1953 تا 1963
Silver 800
نقره با عیار 800
23.32 Grams
23.32 گرم
36.06 mm
36.06 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1953 ، با بند لباس ، حاشیه صاف
 • نقره
 • 23.32
 • 36.06
 • 3
 • 1 دلار 1954
 • نقره
 • 23.32
 • 36.06
لیست کامل

2) 1 دلار - بریتیش کلمبیا تیپ یک 

1 دلار بریتیش کلمبیا تیپ یک - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصدمین سال تاسیس استان بریتیش کلمبیا به ضرب رسیده است و بر پشت آن یکی از طرح ها و آثار هنری بومیان این منطقه و آلاسکا به نام Totem Poles (ستونهای توتم) به چشم می خورد.به این علت که عناصر استفاده شده در این هنر در مراسم های مرگ نیز استفاده می شد به این سکه دلار مرگ نیز می گفتند.

ويژگي ها

1 Dollar british columbia type one - Elizabeth II
1 دلار بریتیش کلمبیا تیپ یک - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA» - Side view of Elizabeth II
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - 1858-1958 - Picture of totem poles - ST (Designer) - British columbia - Dollar
کانادا - 1858-1958 - تصویری از ستونهای توتم - اختصار نام استفان ترنکا (طراح) - بریتیش کلمبیا - دلار
1958
1958
Silver 800
نقره با عیار 800
23.30 Grams
23.30 گرم
36 mm
36 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

3) 1 دلار - شارلوت تاون و کبک 

1 دلار کنفرانس شارلوت تاون و کبک - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصدمین سالگرد کنفرانس کنفدراسیون به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

1 Dollar charlottetown and quebec conferences - Elizabeth II
1 دلار کنفرانس شارلوت تاون و کبک - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA» - Side view of Elizabeth II with wreath - M.G. (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج گل - اختصار نام مری گلیک (طراح)
CANADA - 1864-1964 - CHARLOTETOWN.QUEBEC - French iris, Irish shamrock, Scottish thistle, England's rose - D.V (Designer) - TS. (Designer) - DOLLAR
کانادا - 1864-1964 - شارلوت تاون.کبک - زنبق فرانسوی، شبدر ایرلندی، بوته خار اسکاتلندی، زر انگلیسی - اختصار نام دینکو وُدانوویچ (طراح) - اختصار نام توماس شینگلس (طراح) - دلار
1964
1964
Silver 800
نقره با عیار 800
23.30 Grams
23.30 گرم
36 mm
36 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1964 ، نمونه ، پروف
 • نقره
 • 23.30
 • 36

4) 1 دلار - قایق کانو تیپ دو 

1 دلار قایق کانو تیپ دو - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Dollar canoe boat type two - Elizabeth II
1 دلار قایق کانو تیپ دو - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - 2 Men in canoe boat - EH (Designer) - AD date - DOLLAR
کانادا - 2 مرد در قایق کانو - اختصار نام امانوئل اُتو هان (طراح) - تاریخ میلادی- دلار
1965 And 1966
1965 و 1966
Silver 800
نقره با عیار 800
23.30 Grams
23.30 گرم
36 mm
36 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1965 ، نقطه ها ریز ، 5 بدون نوک
 • نقره
 • 23.3
 • 36
 • 3
 • 1 دلار 1965 ، نقطه ها درشت ، 5 بدون نوک
 • نقره
 • 23.3
 • 36
لیست کامل

5) 1 دلار - یکصدمین سالگرد کانادا 

1 دلار یکصدمین سالگرد کانادا - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصدمین سالگرد کشور کانادا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

1 Dollar 100th Anniversary of Canada - Elizabeth II
1 دلار یکصدمین سالگرد کانادا - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
DOLLAR - A Canada goose in flight - Canada 1867-1967
دلار - یک غاز کانادایی در حال پرواز - کانادا 1867-1967
1967
1967
Silver 800
نقره با عیار 800
23.30 Grams
23.30 گرم
36 mm
36 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

6) 1 دلار - قایق کانو تیپ سه 

1 دلار قایق کانو تیپ سه - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Dollar canoe boat type three - Elizabeth II
1 دلار قایق کانو تیپ سه - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - 2 Men in boat - AD date - EH (Designer) - DOLLAR
کانادا - 2 مرد در قایق - تاریخ میلادی - اختصار نام امانوئل اُتو هان - دلار
1968 To 1976
از 1968 تا 1976
Nickel
نیکل
23.30 Grams
23.30 گرم
36 mm
36 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1968 ، جزیره کوچک
 • نیکل
 • 15.64
 • 32
 • 3
 • 1 دلار 1969
 • نیکل
 • 15.64
 • 32
لیست کامل

7) 1 دلار - منیتوبا 

1 دلار منیتوبا - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصد سالکی استان منیتوبا به ضرب رسیده است. پشت این سکه تصویر گل های بومی این منطقه به چشم می خورد.

ويژگي ها

1 Dollar manitoba - Elizabeth II
1 دلار منیتوبا - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
MANITOBA - Maple leaf - 1870.1970 - Prairie Crocus - RT (Designer) - CANADA - Maple leaf - DOLLAR
منیتوبا - برگ افرا 1870.1970 - گل بادلرزان - اختصار نام ریموند تیلور (طراح) - کانادا - برگ افرا - دلار
1870
1870
Nickel
نیکل
15.62 Grams
15.62 گرم
32.13 mm
32.13 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

8) 1 دلار - بریتیش کلمبیا تیپ دو 

1 دلار بریتیش کلمبیا تیپ دو - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصدمین سالگرد الحاق استان بریتیش کلمبیا به کنفدراسیون به ضرب رسیده است.  

ويژگي ها

1 Dollar british columbia type two - Elizabeth II
1 دلار بریتیش کلمبیا تیپ دو - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
BRITISH COLUMBIA - Coat of arms of british columbia with 2 native flowers - 3 Small maple leaves - 1871-1971 - CANADA DOLLAR - TS (Designer)
بریتیش کلمبیا - نشان استان بریتش کلمبیا همراه با 2 گل بومی - 3 برگ افرای کوچک - 1871-1971 - کانادا دلار - اختصار نام توماس شینگلس
1971
1971
Nickel
نیکل
15.62 Grams
15.62 گرم
32.13 mm
32.13 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

9) 1 دلار - جزیره پرنس ادوارد 

1 دلار جزیره پرنس ادوارد - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصدمین سالگرد الحاق جزیره پرنس ادوارد به کنفدراسیون به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

1 Dollar prince edward island - Elizabeth II
1 دلار جزیره پرنس ادوارد - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA DOLLAR - Governor's Building on Prince Edward Island - TM (Designer) - WO (Designer) - 1873-1973 - The phrases «PRINCE EDWARD ISLAND and ILE DU PRINCE EDOUARD
دلار کانادا - ساختمان دولت در جزیره پرنس ادوارد - اختصار نام تری مانینگ (طراح) - اختصار نام والتر اوت (طراح) - 1873-1973 - عبارات جزیره پرنس ادوارد به زبانهای انگلیسی و فرانسوی
1973
1973
Nickel
نیکل
15.62 Grams
15.62 گرم
32.13 mm
32.13 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

10) 1 دلار - وینیپگ 

1 دلار وینیپگ - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Dollar winnipeg - Elizabeth II
1 دلار وینیپگ - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth with crown
عبارت «به لطف خدا، ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
WINNIPEG - B (Designer) - The number 100, inside each zero a view of Winnipeg's Main street in 1874 - PP (Designer) - 1874-1974 - CANADA DOLLAR
وینیپگ - اختصار نام پاتریک برندلی (طراح) - عدد 100، تصویری از خیابانهای اصلی وینیپگ در سال 1974 در هر یک از صفرها - اختصار نام پائول پدرسون (طراح) - 1874-1974 - کانادا دلار
1974
1974
Nickel
نیکل
15.62 Grams
15.62 گرم
32.13 mm
32.13 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

11) 1 دلار - قایق کانو تیپ چهار 

1 دلار قایق کانو تیپ چهار - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه در دو تیپ با تفاوتهایی در اندازه طرح ها به ضرب رسیده است. همچنین کنگره داخلی پشت سکه در تیپ یک کنگره نقطه ای بوده اما در تیپ دو خطی می باشد. 

ويژگي ها

1 Dollar canoe boat type four - Elizabeth II
1 دلار قایق کانو تیپ چهار - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - 2 Men in canoe - AD date - E.H (Designer) - DOLLAR
کانادا - 2 مرد در کانو - تاریخ میلادی - اختصار نام امانوئل اتو هان (طراح) - دلار
1977 To 1987
از 1977 تا 1987
Nickel
نیکل
15.62 Grams
15.62 گرم
32.13 mm
32.13 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1978 ، تیپ دو
 • نیکل
 • 15.62
 • 32.13
 • 3
 • 1 دلار 1979 ، تیپ دو
 • نیکل
 • 15.62
 • 32.13
لیست کامل

12) 1 دلار - قانون اساسی 

1 دلار قانون اساسی - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یادبود تشکیل کنفدراسیون کانادا در سال 1867 و جدایی کامل قانون اساسی این کشور از بریتانیا در سال 1982 به ضرب رسیده است. به همین علت پشت سکه تصویر اجلاس سال 1867 نقش بسته است.

ويژگي ها

1 Dollar Constitution - Elizabeth II
1 دلار قانون اساسی - الیزابت دوم
CANADA 1982 DOLLAR - 2 Small maple leaves - The phrase of «ELIZABETH II» - Side view of Elizabeth II with crown
کانادا 1982 دلار - 2 برگ کوچک افرا - عبارت «الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
1867 CONFEDERATION - A picture of the meeting in 1867 - CONSTITUTION 1982
کنفدراسیون 1867 - تصویری از نشست سال 1867 - قانون اساسی 1982
1982
1982
Nickel
نیکل
15.62 Grams
15.62 گرم
32.13 mm
32.13 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

13) 1 دلار - ژاک کارتیه 

1 دلار ژاک کارتیه - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت پانصدمین سالگرد مهاجرت ژاک کارتیه به کانادا و کشف سرزمین های فرانسوی نشین این کشور به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

1 Dollar Jacques cartier - Elizabeth II
1 دلار ژاک کارتیه - الیزابت دوم
CANADA 1984 DOLLAR - 2 Small maple leaves - The phrase of «ELIZABETH II» - Side view of Elizabeth II with crown
کانادا 1984 دلار - 2 برگ کوچک افرا - عبارت «الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
An image of Jacques cartie with 2 soldiers and a cross, 2 ships in horizon - 1534 JACQUES CARTIER 1984
تصویر ژاک کارتیه با 2 سرباز و یک صلیب، 2 کشتی در افق - 1534 ژاک کارتیه 1984
1984
1984
Nickel
نیکل
15.64 Grams
15.64 گرم
32.13 mm
32.13 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1984 ، پروف
 • نیکل
 • 15.64
 • 32.13

14) 1 دلار - پرنده غواص کانادایی الیزابت جوان 

1 دلار پرنده غواص کانادایی الیزابت جوان - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Dollar canadian diver bird young elizabeth - Elizabeth II
1 دلار پرنده غواص کانادایی الیزابت جوان - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «به لطف خدا مکله الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - Canadian diver bird - RRC (Designer) - AD date - DOLLAR
کانادا - پرنده غواص کانادایی - اختصار نام روبرت رالف کارمیشل (طراح) - تاریخ میلادی - دلار
1987 To 1989
از 1987 تا 1989
Bronze plated nickel
نیکل با روکش برنز
7 Grams
7 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1987 ، پروف
 • نیکل با روکش برنز
 • 7.00
 • 26.5
 • 3
 • 1 دلار 1988
 • نیکل با روکش برنز
 • 7.00
 • 26.5
لیست کامل

15) 1 دلار - پرنده غواص کانادایی الیزابت میانسال 

1 دلار پرنده غواص کانادایی الیزابت میانسال - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Dollar canadian diver bird middle-aged elizabeth - Elizabeth II
1 دلار پرنده غواص کانادایی الیزابت میانسال - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown - DH (Designer)
عبارت «به لطف خدا مکله الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح)
CANADA - Canadian diver bird - RRC (Designer) - AD date - DOLLAR
کانادا - پرنده غواص کانادایی - اختصار نام روبرت رالف کارمیشل (طراح) - تاریخ میلادی - دلار
1987 To 2003
از 1987 تا 2003
Bronze plated nickel
نیکل با روکش برنز
7 Grams
7 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1990 ، پروف
 • برنز با روکش نیکل
 • 7
 • 26.5
 • 3
 • 1 دلار 1991
 • برنز با روکش نیکل
 • 7
 • 26.5
لیست کامل

16) 1 دلار - یکصد و بیست و پنجمین سالگرد کانادا تیپ یک 

1 دلار یکصد و بیست و پنجمین سالگرد کانادا تیپ یک - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصد و بیست و پنجمین سالگرد تشکیل کنفدراسیون کانادا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

1 Dollar 125th anniversary of canada type one - Elizabeth II
1 دلار یکصد و بیست و پنجمین سالگرد کانادا تیپ یک - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown - DH (Designer)
عبارت «به لطف خدا مکله الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح)
CANADA - Canadian diver bird - RRC (Designer) - 1867-1992 - DOLLAR
کانادا - پرنده غواص کانادایی - اختصار نام روبرت رالف کارمیشل (طراح) - 1867-1992 - دلار
1992
1992
Bronze plated nickel
نیکل با روکش برنز
7 Grams
7 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1992 ، پروف
 • نیکل با روکش برنز
 • 7
 • 26.5

17) 1 دلار - یکصد و بیست و پنجمین سالگرد کانادا تیپ دو 

1 دلار یکصد و بیست و پنجمین سالگرد کانادا تیپ دو - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصد و بیست و پنجمین سالگرد تشکیل کنفدراسیون کانادا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

1 Dollar 125th anniversary of canada type two - Elizabeth II
1 دلار یکصد و بیست و پنجمین سالگرد کانادا تیپ دو - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown - DH (Designer)
عبارت «به لطف خدا مکله الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح)
CANADA - 3 children in front of the parliament building with flag - RS (Designer) - DOLLAR
کانادا - 3 کودک در مقابل ساختمال پارلمان همراه با پرچم - اختصار نام ریتا اسونسون (طراح) - دلار
1992
1992
Bronze plated nickel
نیکل با روکش برنز
7 Grams
7 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1992 ، پروف
 • نیکل با روکش برنز
 • 7
 • 26.5

18) 1 دلار - یادبود جنگ 

توضيحات

این سکه به عنوان یادبود جنگ ضرب شده است. تصویر پشت سکه مربوط به بنایی محوطه ساختمان کنفدراسیون در اُتاوا می باشد که به منظور بزرگداشت جانباختگان کانادا در جنگ جهانی اول ساخته شد. در سالهای بعد و پس از جنگ جهانی دوم، جنگ کره، جنگ بوئرها و جنگ افغانستان و تمام جنگهایی که کانادایی ها در آن کشته شدند، این بنا بازسازی شد. 

ويژگي ها

1 Dollar war memorial - Elizabeth II
1 دلار یادبود جنگ - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown - DH (Designer) - AD date
عبارت «به لطف خدا مکله الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح) - تاریخ میلادی
CANADA - National war memorial building - DOLLAR
کانادا - بنای یادبود جنگ - دلار
1994
1994
Bronze plated nickel
نیکل با روکش برنز
7 Grams
7 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1994 ، پروف
 • نیکل با روکش برنز
 • 7
 • 26.5

19) 1 دلار - بنای یادبود صلح 

توضيحات

این سکه به منظور پاسداری از صلح به ضرب رسیده است. پشت سکه تصویر بنای یادبود صلح واقع در شهر اُتاوا به چشم می خورد.

ويژگي ها

1 Dollar Peacekeeping Monument - Elizabeth II
1 دلار بنای یادبود صلح - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown - DH (Designer) - AD date
عبارت «به لطف خدا مکله الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح) - تاریخ میلادی
CANADA - Small maple leaf - DOLLAR - The Peacekeeping Monument
کانادا - برگ کوچک افرا - دلار- بنای یادبود صلح
1995
1995
Bronze plated nickel
نیکل با روکش برنز
7 Grams
7 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 1995 ، پروف
 • نیکل با روکش برنز
 • 7.6
 • 26.5

20) 1 دلار - پنجاه سال سلطنت 

1 دلار پنجاه سال سلطنت - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت پنجاه سال سلطنت الیزابت دوم به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

1 Dollar fifty years reign - Elizabeth II
1 دلار پنجاه سال سلطنت - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - 1952-2002
کانادا - عبارت «به لطف خدا، ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - 1952-2002
CANADA - Canadian diver bird - RRC (Designer) - DOLLAR
کانادا - پرنده غواص کانادایی - اختصار نام روبرت رالف کارمیشل (طراح) - دلار
2002
2002
Bronze plated nickel
نیکل با روکش برنز
7 Grams
7 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 2002 ، پروف
 • نیکل با روکش برنز
 • 7
 • 26.5

21) 1 دلار - پرنده غواص کانادایی الیزابت سالخورده 

1 دلار پرنده غواص کانادایی الیزابت سالخورده - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

1 Dollar canadian diver bird old elizabeth - Elizabeth II
1 دلار پرنده غواص کانادایی الیزابت سالخورده - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - SB (Designer) - Mintmark
کانادا - عبارت «به لطف خدا، ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح) - نشان ضرابخانه
CANADA - Canadian diver bird - RRC (Designer) - AD date - DOLLAR
کانادا - پرنده غواص کانادایی - اختصار نام روبرت رالف کارمیشل (طراح) - تاریخ میلادی - دلار
2003 To 2006
از 2003 تا 2006
Bronze plated nickel
نیکل با روکش برنز
7 Grams
7 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)
 • 2
 • 1 دلار 2003 ، پروف
 • نیکل با روکش برنز
 • 7
 • 26.5
 • 3
 • 1 دلار 2003 W
 • نیکل با روکش برنز
 • 7
 • 26.5
لیست کامل

22) 1 دلار - بازی های المپیک تابستانی 2004 

1 دلار بازی های المپیک تابستانی - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یادبود بازی های المپیک تابستانی 2004 در کانادا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

1 Dollar summer olympic games 2004 - Elizabeth II
1 دلار بازی های المپیک تابستانی 2004 - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - SB (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزان بلانت (طراح)
CANADA - Canadian olympic logo - Canadian diver bird - RRC (Designer) - 2004 - DOLLAR
کانادا - لوگوی المپیک کانادا - پرنده غواص کانادایی - اختصار نام روبرت رالف کارمیشل (طراح) - 2004 - دلار
2004
2004
Bronze plated nickel
برنز با روکش نیکل
7 Grams
7 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

23) 1 دلار - ماراتن امید 

1 دلار ماراتن امید - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به منظور یادبود مسابقه دو ماراتن کانادا به ضرب رسیده است که در آن تری فاکس (Terry fox) ورزشکار، فعال حقوق بشر و فعال در زمینه مبارزه با سرطان با یک پای مصنوعی مسیری را برای جمع آوری کمک نقدی در راه تحقیقات برای درمان این نوع بیماری طی کرد.

ويژگي ها

1 Dollar Marathon of hope - Elizabeth II
1 دلار ماراتن امید - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - SB (Designer) - 2005
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزان بلانت (طراح) - 2005
CANADA - DOLLAR - Canadian athlete running - TERY FOX 1958-1981 - SW (Designer)
کانادا - دلار - ورزشکار کانادایی در حال دویدن - تری فاکس 1958-1981 - اختصار نام اس. ویتن (طراح)
2005
2005
Bronze plated nickel
برنز با روکش نیکل
7 Grams
7 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

24) 1 دلار - بازی های زمستانی المپیک 2006 

1 دلار بازی های المپیک زمستانی - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به عنوان یادبود بازی های المپیک زمستانی 2006 به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

1 Dollar Winter olympic games 2006 - Elizabeth II
1 دلار بازی های زمستانی المپیک 2006 - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - SB (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزان بلانت (طراح)
Canadian olympic logo - Canadian diver bird settling on water - CANADA - 2006 - DOLLAR - J.L.G (Designer)
لوگوی المپیک کانادا - پرنده غواص کانادایی در حال نشستن روی آب - کانادا - 2006 - دلار - اختصار نام جِی. اِل گراندین (طراح)
2006
2006
Bronze plated nickel
برنز با روکش نیکل
7 Grams
7 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

25) 1 دلار - بازی های المپیک تابستانی 2008 

1 دلار بازی های المپیک تابستانی 2004 - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یادبود بازی های المپیک تابستانی 2008 به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

1 Dollar summer olympic games 2008 - Elizabeth II
1 دلار بازی های المپیک تابستانی 2004 - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - SB (Designer) - Mintmark
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزان بلانت (طراح) - نشان ضرابخانه
CANADA - 2008 - Canadian diving bird rising from the water - Canadian olympic logo - DOLLAR - J.L.G (Designer)
کانادا - 2008 - پرنده غواص کانادایی در حال برخواستن از آب - لوگوی المپیک کانادا - دلار - اختصار نام جِی. اِل گراندین (طراح)
2008
2008
Nickel-Brass
آلیاژ نیکل برنج
7 Grams
7 گرم
26.5 mm
26.5 میلیمتر
Plain
صاف
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت های درج شده در جداول کاتالوگ راهنمای قیمت با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: اسفند 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت MS-61)

محصولات دسته: 1 دلار