:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

25 سنت

معرفی و مشخصات سکه 25 سنت الیزابت دوم (Twenty-Five Cents) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یکصد سنت کشور کانادا برابر با یک دلار می باشد. این سکه در 24 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 25 سنت - الیزابت با سربند 

25 سنت الیزابت با سربند - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

25 Cents elizabeth with headband - Elizabeth II
25 سنت الیزابت با سربند - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA» - Side view of Elizabeth II with headband
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با سربند
CANADA - Caribou - 25 Cents - AD date - H (Designer)
کانادا - کاریبو (گوزن کانادایی) - 25 سنت - تاریخ میلادی - اختصار نام امانوئل اُتو هان (طراح)
1953 To 1964
از 1953 تا 1964
Silver 800
نقره با عیار 800
5.83 Grams
5.83 گرم
23.8 mm
23.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 سنت 1953 ، لباس با بند شانه
 • نقره
 • 5.83
 • 23.8
 • 3
 • 25 سنت 1954
 • نقره
 • 5.83
 • 23.8
لیست کامل

2) 25 سنت - الیزابت جوان تیپ یک 

25 سنت الیزابت جوان - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه در سه تیپ با وزن و جنس متفاوت به ضرب رسیده است. تیپ یک نقره با عیار 800 و وزن 5.83، تیپ دو نقره با عیار 500 و وزن 2.83 و تیپ سوم نیکل با وزن 5.06 می باشند.

ويژگي ها

25 Cents young elizabeth type one - Elizabeth II
25 سنت الیزابت جوان تیپ یک - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - Caribou - 25 Cents - AD date - H (Designer)
کانادا - کاریبو (گوزن کانادایی) - 25 سنت - تاریخ میلادی - اختصار نام امانوئل اُتو هان (طراح)
1965 To 1978
از 1965 تا 1978
Silver and nickel
نقره و نیکل
5.83 And 5.06 Grams
5.83 و 5.06 گرم
23.8 mm
23.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 سنت 1966 ، تیپ یک
 • نقره با عیار 800
 • 5.83
 • 23.8
 • 3
 • 25 سنت 1968 ، تیپ دو
 • نقره با عیار 500
 • 5.83
 • 23.8
لیست کامل

3) 25 سنت - یکصد سالگی کانادا 

25 سنت یکصد سالگی کانادا - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه در دو تیپ با عیار نقره متفاوت به ضرب رسیده است که در جدول به آن اشاره شده است.

ويژگي ها

25 Cents centennial of canada - Elizabeth II
25 سنت یکصد سالگی کانادا - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
25 CENTS - Lynx - CANADA 1867-1967
25 سنت - گوش سیاه - کانادا 1867-1967
1967
1967
Silver 800 and 500
نقره با عیار 800 و 500
5.83 Grams
5.83 گرم
23.8 mm
23.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 سنت 1967
 • نقره با عیار 500
 • 5.83
 • 23.8

4) 25 سنت - پلیس سوار کانادا 

25 سنت پلیس سوار کانادا - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس پلیس سوار کانادا در دو تیپ به ضرب رسیده است. کنگره داخلی تیپ یک 120 نقطه و کنگره داخلی تیپ دو 132 نقطه دارد.

ويژگي ها

25 Cents canadian mounted police - Elizabeth II
25 سنت پلیس سوار کانادا - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - 25 CENTS - A maple leaf - Canadian police ride horses - 1873-1973 - PC (Designer)
کانادا - 25 سنت - یک برگ افرا - پلیس کانادا سوار بر اسب - 1873-1973 - اختصار نام پاول سداربرگ (طراح)
1973
1973
Nickel
نیکل
5.05 Grams
5.05 گرم
23.8 mm
23.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 سنت 1973 ، تیپ دو
 • 5.05
 • 23.8
 • نیکل

5) 25 سنت - الیزابت جوان تیپ دو 

25 سنت الیزابت جوان تیپ دو - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

25 Cents young elizabeth type two - Elizabeth II
25 سنت الیزابت جوان تیپ دو - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - Caribou - 25 Cents - AD date - H (Designer)
کانادا - کاریبو (گوزن کانادایی) - 25 سنت - تاریخ میلادی - اختصار نام امانوئل اُتو هان (طراح)
1979 To 1989
از 1979 تا 1989
Nickel
نیکل
5.07 Grams
5.07 گرم
23.8 mm
23.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 سنت 1980
 • نیکل
 • 5.07
 • 23.8
 • 3
 • 25 سنت 1981
 • نیکل
 • 5.07
 • 23.8
لیست کامل

6) 25 سنت - الیزابت میانسال 

25 سنت الیزابت میانسال - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه در سه تیپ با جنس و وزن متفاوت به ضرب رسیده است. تیپ یک از جنس نیکل به وزن 5.07، تیپ دو از جنس نقره با عیار 925 به وزن 5.90 و تیپ سه از جنس استیل با روکش نیکل و به وزن 4.4 می باشند.

ويژگي ها

25 Cents middle-aged elizabeth - Elizabeth II
25 سنت الیزابت میانسال - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «ملکه الیزابت دوم به لطف خدا» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - Caribou - 25 Cents - AD date - H (Designer)
کانادا - کاریبو (گوزن کانادایی) - 25 سنت - تاریخ میلادی - اختصار نام امانوئل اُتو هان (طراح)
1990 To 2001
از 1990 تا 2001
Nickel, silver and nickel plated steel
نیکل، نقره و استیل با روکش نقره
5.07, 5.90 And 4.4 Grams
5.07 ، 5.90 و 4.4 گرم
23.8 mm
23.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 سنت 1990 ، پروف ، تیپ یک
 • نیکل
 • 5.07
 • 23.88
 • 3
 • 25 سنت 1991 ، تیپ یک
 • نیکل
 • 5.07
 • 23.88
لیست کامل

7) 25 سنت - یکصد و بیست و پنجمین سالگرد کنفدراسیون 

25 سنت یکصد و بیست و پنجمین سالگرد کنفدراسیون - الیزابت دوم

آلبرتا بریتیش کلمبیا منیتوبا نیوبرانزویک نیوفاندلند سرزمین های شمالی

نواسکوشیا جزیره پرنس ادوارد کبک ساسکاچوان یوکان

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصد و بیست و پنجمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون کانادا به ضرب رسیده است. روی سکه تصویر الیزابت و پشت سکه تصویری از استان مربوطه به چشم می خورد.

ويژگي ها

25 Cents 125th Anniversary of Confederation - Elizabeth II
25 سنت یکصد و بیست و پنجمین سالگرد کنفدراسیون - الیزابت دوم
The phrases of «ELIZABETH II - CANADA - D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown - 1867-1992
عبارت های «الیزابت دوم - کانادا - به لطف خدا ملکه» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - 1867-1992
Province name - A picture of the relevant province - Abbreviated designer name - 25 CENTS
نام استان - یک تصویر از استان مربوطه - نام طراح به اختصار - 25 سنت
1992
1992
Silver 800
نقره با عیار 800
5.03 Grams
5.03 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 سنت 1992 ، نیو برانزویک
 • نیکل
 • 5.03
 • 23.88
 • 3
 • 25 سنت 1992 ، سرزمین های شمالی
 • نیکل
 • 5.03
 • 23.88
لیست کامل

8) 25 سنت - ورود به هزاره - 12 ماه 

25 سنت ورود به هزاره 12 ماه - الیزابت دوم

فوریه مارس

آوریل مه (می) ژوئن

ژوئیه اوت سپتامبر

اکتبر نوامبر دسامبر

توضيحات

این سکه به مناسبت ورود به هزاره جدید به ضرب رسیده است. روی سکه ها تصویر الیزابت دوم و پشت سکه ها تصویری مربوط به کشور کانادا از جمله تصاویر تاریخی، بومی، اختراعات و تکنولوژی و مناظر طبیعی به چشم می خورد.

ويژگي ها

25 Cents entry to millennium 12 months - Elizabeth II
25 سنت ورود به هزاره 12 ماه - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - 25 CENTS
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - 25 سنت
1999 - Months of the Gregorian calendar in English and French - Symbolic image of Canada - PP (Designer) - CANADA
1999 - ماه های تقویم میلادی به زبانهای انگلیسی و فرانسوی - تصویری نمادین از کانادا - اختصار نام پیتر کیاکین پون (طراح) - کانادا
1999
1999
Nickel
نیکل
5.05 Grams
5.05 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 سنت 1999 ، فوریه
 • نیکل
 • 5.05
 • 23.88
 • 3
 • 25 سنت 1999 ، مارس
 • نیکل
 • 5.05
 • 23.88
لیست کامل

9) 25 سنت - ورود به هزاره 

25 سنت ورود به هزاره - الیزابت دوم

پیروزی جشن اجتماع خانواده آزادی عقل و خرد

هماهنگی سلامتی میراث طبیعی غرور

 

توضيحات

این مجموعه سکه به عنوان یادبود ورود به هزاره جدید به ضرب رسیده است. روی سکه ها تصویری از الیزابت دوم و پشت آنها موضوع و تصویری مربوط به آن نقش بسته است.

ويژگي ها

25 Cents entry to millennium - Elizabeth II
25 سنت ورود به هزاره - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - 25 CENTS
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - 25 سنت
2000 - Related subjects in English and French and a pictiure - EH (Designer) - CANADA
2000 - موضوعات مربوطه به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و یک تصویر - اختصار نام امانوئل اُتو هان (طراح) - کانادا
2000
2000
Nickel
نیکل
5.05 Grams
5.05 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 سنت 2000 ، آزادی
 • نیکل
 • 5.05
 • 23.88
 • 3
 • 25 سنت 2000 ، خانواده
 • نیکل
 • 5.05
 • 23.88
لیست کامل

10) 25 سنت - یکصد و سی و پنجمین سالگرد کنفدراسیون 

25 سنت 135 سالگی کنفدراسیون - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصد و سی و پنج سالگی کنفدراسیون کانادا و پنجاه سالگی سلطنت ملکه الیزابت به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

25 Cents 135th anniversary of confederation - Elizabeth II
25 سنت یکصد و سی و پنجمین سالگرد کنفدراسیون - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - 1952-2002 - Mintmark - 25 CENTS
کانادا - عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - 1952-2002 - نشان ضرابخانه - 25 سنت
A maple leaf held by people - JC (Designer) - CANADA
برگی افرا که توسط مردم نگه داشته شده - اختصار نام جودیس شارتیه (طراح) - کانادا
2002
2002
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.4 Grams
4.4 گرم
23.8 mm
23.8 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

11) 25 سنت - پنجاه سال سلطنت 

25 سنت پنجاه سال سلطنت - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت پنجاهمین سال سلطنت الیزابت دوم به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

25 Cents fifty years reign - Elizabeth II
25 سنت پنجاه سال سلطنت - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - 1952-2002 - Mintmark
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - 1952-2002 - نشان ضرابخانه
CANADA - 25 Cents - Caribou - H (Designer)
کانادا - 25 سنت - گوزن کانادایی - اختصار نام امانوئل اُتو هان (طراح)
2002
2002
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.4 Grams
4.4 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 سنت 2002 P ، پروف
 • استیل با روکش نیکل
 • 4.4
 • 23.88

12) 25 سنت - الیزابت سالخورده 

25 سنت الیزابت سالخورده - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

25 Cents old elizabeth - Elizabeth II
25 سنت الیزابت سالخورده - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - Mintmark
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - نشان ضرابخانه
CANADA - 25 Cents - Caribou - AD date - H (Designer)
کانادا - 25 سنت - گوزن کانادایی - تاریخ میلادی - اختصار نام امانوئل اُتو هان (طراح)
2002 To 2007
از 2002 تا 2007
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.4 Grams
4.4 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 سنت 2003 W
 • استیل با روکش نیکل
 • 4.4
 • 23.88
 • 3
 • 25 سنت 2004 P
 • استیل با روکش نیکل
 • 4.4
 • 23.88
لیست کامل

13) 25 سنت - روز یادآوری 

25 سنت روز یادآوری - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یادبود جنگ جهانی اول و تمام جنگهایی که کشور کانادا در آن شرکت داشته به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

25 Cents remembrance day - Elizabeth II
25 سنت روز یادآوری - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - Mintmark
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - نشان ضرابخانه
CANADA - 3 Small maple leaf - 2004 - A poppy flower in center of the big maple leaf - 25 Cents - REMEMBER SOUVENIR - CS (Designer)
کانادا - 3 برگ افرای کوچک - 2004 - یک گل شقایق در مرکز برگ افرای بزرگ - 25 سنت - واژه خاطره به زبانهای انگلیسی و فرانسوی - اختصار نام کازمی سافیوت (طراح)
2004
2004
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.4 Grams
4.4 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

14) 25 سنت - جزیره سنت کرویکس 

25 سنت جزیره سنت کرویکس - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت چهارصدمین سالگرد نخستین توافق فرانسه در جزیره سنت کرویکس به ضرب رسیده است. این جزیره در حال حاضر جزئی از خاک ایالات متحده آمریکا در دریای کارائیب می باشد.

ويژگي ها

25 Cents saint croix island - Elizabeth II
25 سنت جزیره سنت کرویکس - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - Mintmark - SB (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - نشان ضرابخانه - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح)
CANADA - Sailing ship - 25 Cents - RRC (Designer) - 1604-2004
کانادا - کشتی بادبانی - 25 سنت - اختصار نام روبرت رالف کارمیشل (طراح) - 1604-2004
2004
2004
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.4 Grams
4.4 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

15) 25 سنت - آلبرتا 

25 سنت آلبرتا - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصد سالگی استان آلبرتا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

25 Cents alberta - Elizabeth II
25 سنت آلبرتا - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - Mintmark - SB (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - نشان ضرابخانه - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح)
CANADA - A picture from Alberta Province - ALBERTA - 1905-2005 - MG (Designer)
کانادا - یک تصویر از استان آلبرتا - آلبرتا - 1905-2005 - اختصار نام ام. ویلیامز (طراح)
2005
2005
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.43 Grams
4.43 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

16) 25 سنت - ساسکاچوآن 

25 سنت ساسکاچوآن - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصدمین سالگرد استان ساسکاچوآن به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

25 Cents saskatchewan - Elizabeth II
25 سنت ساسکاچوآن - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - Mintmark - SB (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - نشان ضرابخانه - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح)
1905 SASKATCHEWAN 2005 - A meadowlark on the tree stump and two wheat cluster - 25 Cents - PS (Designer) - CANADA
1905 ساسکاچوآن 2005 - یک مرغ دریایی آمریکایی روی یک کنده درخت و دو خوشه گندم - 25 سنت - اختصار نام پی. ساپرگیا (طراح) - کانادا
2005
2005
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.43 Grams
4.43 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

17) 25 سنت - کهنه سرباز 

25 سنت کهنه سرباز - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به عنوان یادبودی برای سربازان با سابقه ارتش به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

25 Cents veteran - Elizabeth II
25 سنت کهنه سرباز - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - Mintmark - SB (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - نشان ضرابخانه - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح)
25 Cents - Young and veteran side view - CANADA - 2005 - EG (Designer)
25 سنت - نیمرخ سرباز جوان و پیر - کانادا - 2005 - اختصار نام ای. گوبل (طراح)
2005
2005
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.43 Grams
4.43 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

18) 25 سنت - آگاهی از سرطان پستان 

25 سنت آگاهی از سرطان پستان - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به عنوان یادبود تاکید بر آگاهی از سرطان پستان به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

25 Cents breast cancer awareness - Elizabeth II
25 سنت آگاهی از سرطان پستان - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - 2006 - Mintmark - SB (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - 2006 - نشان ضرابخانه - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح)
CANADA (3 times) - 25 Cents (3 times) - 1 red ribbon in the center and 3 ribbons around
کانادا (3 مرتبه) - 25 سنت (3 مرتبه) - 1 ربان قرمز در مرکز و 3 ربان در اطراف
2006
2006
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.43 Grams
4.43 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

19) 25 سنت - مدال شجاعت 

25 سنت مدال شجاعت - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به عنوان یادبود مدال شجاعت به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

25 Cents medal of bravery - Elizabeth II
25 سنت مدال شجاعت - الیزابت دوم
CANADA - The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - Mintmark - SB (Designer)
کانادا - عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - نشان ضرابخانه - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح)
2006 - BRAVERY - BRAVOURE - 25 Cents - Maple leaf - olive wreath
2006 - واژه شجاعت به زبان انگلیسی و فرانسوی - 25 سنت - برگ افرا - تاج زیتون
2006
2006
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.43 Grams
4.43 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

20) 25 سنت - بازی های المپیک زمستانی 2010 ونکوور 

25 سنت بازی های المپیک زمستانی 2010 ونکوور - الیزابت دوم

اسکی آلپاین ورزش دوگانه لژ سواری

اسکی صحرا نوردی کرلینگ اسکیت نمایشی

اسکی نمایشی هاکی روی یخ اسکیت روی یخ

توضيحات

این سری سکه به عنوان یادبود برای بازی های المپیک زمستانی 2010 ونکوور به ضرب رسیده است. بر روی سکه تصویر الیزابت و بر پشت آن تصویری از ورزش مربوطه و نشان المپیک به چشم می خورد.

ويژگي ها

25 Cents vancouver 2010 winter olympic games - Elizabeth II
25 سنت بازی های المپیک زمستانی 2010 ونکوور - الیزابت دوم
CANADA . ELIZABETH II - Side view of Elizabeth II - SB (Designer) - The logo of the 2010 winter olympic games - AD date
کانادا . الیزابت دوم - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزان بلانت (طراح) - لوگوی بازی های المپیک زمستانی 2010 - تاریخ میلادی
25 Cents - Athlete's image on maple leaf design - GG (Designer) - vancouver 2010 TM/MC
25 سنت - تصویری از ورزشکار روی طرحی از برگ افرا - اختصار نام گلن گرین (طراح) - ونکوور 2010 اختصار کلمه «نشان تجاری» به زبانهای انگلیسی و فرانسوی
2007 To 2009
از 2007 تا 2009
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.4 Grams
4.4 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 سنت 2007 ، هاکی روی یخ
 • استیل با روکش نیکل
 • 4.4
 • 23.88
 • 3
 • 25 سنت 2007 ، ورزش دوگانه
 • استیل با روکش نیکل
 • 4.4
 • 23.88
لیست کامل

21) 25 سنت - پارالمپیک کرلینگ با ویلچیر 

25 سنت پارالمپیک کرلینگ با ویلچیر - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به عنوان یادبود بازی های پارالمپیگ 2010 ونکوور به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

25 Cents paralympic wheelchair curling - Elizabeth II
25 سنت پارالمپیک کرلینگ با ویلچیر - الیزابت دوم
CANADA . ELIZABETH II - Side view of Elizabeth II - SB (Designer) - The logo of the 2010 paralympic games - PARALYMPIC GAMES - JEUX PARALYMPIQUES - AD date
کانادا . الیزابت دوم - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزان بلانت (طراح) - لوگوی بازی های پارالمپیک 2010 - بازی های پارالمپیک به زبانهای انگلیسی و فرانسوی - تاریخ میلادی
25 Cents - Athlete's image on maple leaf design - GG (Designer) - vancouver 2010 TM/MC
25 سنت - تصویری از ورزشکار روی طرحی از برگ افرا - اختصار نام گلن گرین (طراح) - ونکوور 2010 اختصار کلمه «نشان تجاری» به زبانهای انگلیسی و فرانسوی
2007
2007
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.4 Grams
4.4 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

22) 25 سنت - روز آتش بس 

23.8825 سنت روز آتش بس - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت نودمین سالگرد پایان جنگ جهانی اول به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

25 Cents armistice Day - Elizabeth II
25 سنت روز آتش بس - الیزابت دوم
CANADA - The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - SB (Designer) - Mintmark
کانادا - عبارت «به لطف خدا، ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزانا بلانت (طراح) - نشان ضرابخانه
1918 - ARMISTICE - 2008 - 25 Cents - A poppy flower in center of the big maple leaf - REMEMBER SOUVENIR - CS (Designer)
1918 - روز آتش بس - 2008 - یک گل شقایق در مرکز برگ افرای بزرگ - واژه خاطره به زبانهای انگلیسی و فرانسوی - اختصار نام کازمی سافیوت (طراح)
2008
2008
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.4 Grams
4.4 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

23) 25 سنت - پارالمپیک هاکی روی یخ با سورتمه 

25 سنت پارالمپیک هاکی روی یخ با سورتمه - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به عنوان یادبود بازی های پارلمپیک زمستانی 2010 ونکوور به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

25 Cents paralympic ice sledge hockey - Elizabeth II
25 سنت پارالمپیک هاکی روی یخ با سورتمه - الیزابت دوم
CANADA . ELIZABETH II - Side view of Elizabeth II - SB (Designer) - The logo of the 2010 paralympic games - PARALYMPIC GAMES - JEUX PARALYMPIQUES - AD date
کانادا . الیزابت دوم - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام سوزان بلانت (طراح) - لوگوی بازی های پارالمپیک 2010 - بازی های پارالمپیک به زبانهای انگلیسی و فرانسوی - تاریخ میلادی
25 Cents - Athlete's image on maple leaf design - GG (Designer) - vancouver 2010 TM/MC
25 سنت - تصویری از ورزشکار روی طرحی از برگ افرا - اختصار نام گلن گرین (طراح) - ونکوور 2010 اختصار کلمه «نشان تجاری» به زبانهای انگلیسی و فرانسوی
2009
2009
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.4 Grams
4.4 گرم
23.9 mm
23.9 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

24) 25 سنت - مدال 

 

مدال طلای هاکی مردان   اسکیت سرعت، سندی کلاسن اسکیت سرعت، سندی کلاسن مدال طلای هاکی بانوان مدال طلای هاکی بانوان

توضيحات

این سری سکه به مناسبت کسب مدالهای ورزشی در سری بازی های المپیک زمستانی 2002 به ضرب رسیده است. روی سکه تصویر الیزابت دوم و پشت آن تصویر ورزشکار موفق به کسب مدال همراه با نام وی به چشم می خورد. این سکه ها در دو تیپ رنگی و غیر رنگی به ضرب رسیده اند200.

ويژگي ها

25 Cents medal - Elizabeth II
25 سنت مدال - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II» - 25 CENTS - CANADA - 2009 - SB (Designer)
عبارت «الیزابت دوم» - 25 سنت - کانادا - 2009 - اختصار نام سوزان بلات (طراح)
Athlete's picture on maple leaf - Canadian olympic logo - JB (Designer) - Athlete's name - 2002
تصویر ورزشکار روی برگ افرا - لولوی المپیک کانادا - اختصار نام جیسون بومن (طراح) - نام ورزشکار - 2002
2009
2009
Nickel plated steel
استیل با روکش نیکل
4.4 Grams
4.4 گرم
23.88 mm
23.88 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 25 سنت 2009 ، اسکیت سرعت، سیندی کلاسن
 • استیل با روکش نیکل
 • 4.4
 • 23.88
 • 3
 • 25 سنت 2009 ، هاکی روی یخ بانوان، رنگی
 • استیل با روکش نیکل
 • 4.4
 • 23.88
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.