:: لیست جدید ۸ مهر ::  اینجا ضربه بزنید

:: لیست مزایده شماره ۶۲ :: اینجا ضربه بزنید

50 سنت

معرفی و مشخصات سکه 50 سنت الیزابت دوم (Fifty Cents) به همراه لیست جداول قیمت های کلکسیونی.

هر یکصد سنت کشور کانادا برابر با یک دلار می باشد. این سکه در 8 تیپ به شرح زیر به ضرب رسیده است :

کاتالوگ (قیمت کارشناسی)


1) 50 سنت - الیزابت با سربند تیپ یک 

50 سنت الیزابت با سربند تیپ یک - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

50 Cents elizabeth with headband type one - Elizabeth II
50 سنت الیزابت با سربند تیپ یک - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA» - Side view of Elizabeth II with wreath - M.G (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج گل - اختصار نام مری گلیک (طراح)
50 CENTS - Royal coat of arms of canada - K.G (Designer) - CANADA - AD date
50 سنت - نشان سلطنتی کانادا - اختصار نام جرج کروگر گری (طراح) - کانادا - تاریخ میلادی
1953 To 1958
از 1953 تا 1958
Silver 800
نقره با عیار 800
11.66 Grams
11.66 گرم
29.72 mm
29.72 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سنت 1953 ، تاریخ بزرگ ، لباس بند دار
 • نقره
 • 11.66
 • 29.72
 • 3
 • 50 سنت 1953 ، تاریخ بزرگ ، لباس بدون بند
 • نقره
 • 11.66
 • 29.72
لیست کامل

2) 50 سنت - الیزابت با سربند تیپ دو 

50 سنت الیزابت نوجوان تیپ دو - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

50 Cents elizabeth with headband type two - Elizabeth II
50 سنت الیزابت با سربند تیپ دو - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA» - Side view of Elizabeth II with wreath
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج گل)
CANADA - AD date - 50 CENTS - Royal coat of arms of canada - T.S (Designer)
کانادا - تاریخ میلادی - 50 سنت - نشان سلطنتی کانادا - اختصار نام توماس شینگلز (طراح)
1959 To 1964
از 1959 تا 1964
Silver 800
نقره با عیار 800
11.66 Grams
11.66 گرم
30 mm
30 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سنت 1960
 • نقره
 • 11.66
 • 30
 • 3
 • 50 سنت 1961
 • نقره
 • 11.66
 • 30
لیست کامل

3) 50 سنت - الیزابت جوان تیپ یک 

50 سنت الیزابت جوان تیپ یک - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

50 Cents young elizabeth type one - Elizabeth II
50 سنت الیزابت جوان تیپ یک - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G. REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - AD date - 50 CENTS - Royal coat of arms of canada - T.S (Designer)
کانادا - تاریخ میلادی - 50 سنت - نشان سلطنتی کانادا - اختصار نام توماس شینگلز (طراح)
1965 And 1966
1965 و 1966
Silver 800
نقره با عیار 800
11.66 Grams
11.66 گرم
29.72 mm
29.72 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سنت 1966
 • نقره
 • 11.66
 • 29.72

4) 50 سنت - یکصدمین سالگرد کنفدراسیون 

50 سنت یکصدمین سالگرد کنفدراسیون - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصدمین سالگرد تشکیل کنفدراسیون کانادا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

50 Cents 100th anniversary of confederation - Elizabeth II
50 سنت یکصدمین سالگرد کنفدراسیون - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
50 CENTS - Wolf - CANADA 1867-1967
50 سنت - گرگ - کانادا 1867-1967
1967
1967
Silver 800
نقره با عیار 800
11.66 Grams
11.66 گرم
29.5 mm
29.5 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)

5) 50 سنت - الیزابت جوان تیپ دو 

50 سنت الیزابت جوان تیپ دو - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه در 3 تیپ به ضرب رسیده است. اختلاف آنها در اندازه قطر سکه و تصویر الیزابت می باشد. از تیپ یک تا سه به ترتیب در هر تیپ تصویر الیزابت کوچک تر می شود.

ويژگي ها

50 Cents young Elizabeth type two - Elizabeth II
50 سنت الیزابت جوان تیپ دو - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج
CANADA - AD date - 50 CENTS - Royal coat of arms of canada - T.S (Designer)
کانادا - تاریخ میلادی - 50 سنت - نشان سلطنتی کانادا - اختصار نام توماس شینگلز (طراح)
1968 To 1989
از 1968 تا 1989
Nickel
نیکل
8.1 Grams
8.1 گرم
27.13 mm
27.13 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سنت 1969 ، تیپ یک
 • نیکل
 • 8.1
 • 27.13
 • 3
 • 50 سنت 1970 ، تیپ یک
 • نیکل
 • 8.1
 • 27.13
لیست کامل

6) 50 سنت - یکصد و بیست و پنجمین سالگرد کنفدراسیون 

50 سنت یکصد و بیست و پنجمین سالگرد کنفدراسیون - الیزابت دوم

توضيحات

این سکه به مناسبت یکصد و بیست و پنجمین سالگرد تشکیل کنفدراسیون کانادا به ضرب رسیده است.

ويژگي ها

50 Cents 125th anniversary of canada - Elizabeth II
50 سنت یکصد و بیست و پنجمین سالگرد کنفدراسیون - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II - DH (Designer)
عبارت «به لطف خدا، ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح)
CANADA - 1867-1992 - Royal coat of arms of canada - TS (Designer)
کانادا - 1867-1992 - نشان سلطنتی کانادا - اختصار نام توماس شینگلز (طراح)
1992
1992
Nickel
نیکل
8.10 Grams
8.10 گرم
27.13 mm
27.13 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سنت 1992 ، پروف
 • نیکل
 • 8.10
 • 27.13

7) 50 سنت - الیزابت میانسال تیپ یک 

50 سنت الیزابت میانسال تیپ یک - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

50 Cents middle-aged elizabeth type one - Elizabeth II
50 سنت الیزابت میانسال تیپ یک - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown - D.H. (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح)
CANADA - AD date - 50 CENTS - Coat of arms of canada - T.S (Designer)
کانادا - تاریخ میلادی - 50 سنت - نشان سلطنتی کانادا - اختصار نام توماس شینگلز (طراح)
1990 To 1996
از 1990 تا 1996
Nickel
نیکل
8.10 Grams
8.10 گرم
27.13 mm
27.13 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سنت 1990 ، پروف
 • نیکل
 • 8.10
 • 27.13
 • 3
 • 50 سنت 1991
 • نیکل
 • 8.10
 • 27.13
لیست کامل

8) 50 سنت - الیزابت میانسال تیپ دو 

50 سنت الیزابت میانسال تیپ دو - الیزابت دوم

توضيحات

-

ويژگي ها

50 Cents middle-aged elizabeth type two - Elizabeth II
50 سنت الیزابت میانسال تیپ دو - الیزابت دوم
The phrase of «ELIZABETH II D.G.REGINA» - Side view of Elizabeth II with crown - D.H. (Designer)
عبارت «به لطف خدا ملکه الیزابت دوم» - نیمرخ الیزابت دوم همراه با تاج - اختصار نام دورا دوپدری هانت (طراح)
CANADA - AD date - 50 CENTS - Coat of arms of canada
کانادا - تاریخ میلادی - 50 سنت - نشان سلطنتی کانادا
1997 To 2003
از 1997 تا 2003
Nickel
نیکل
8.10 Grams
8.10 گرم
27.13 mm
27.13 میلیمتر
Reeded
دندانه دار
حق نشر کتاب و جداول آن، محفوظ و تمامی حقوق آن به «iranAntiQ.com» تعلق دارد. شامد:
1-1-697402-65-3-2
قیمت‌گذاری های جدول کارشناسی شده و به تومان می باشد.
قیمت جداول ، کالا جهت فروش نمیباشد و با فروشگاه سایت اشتباه گرفته نشود.
تاریخ بروز رسانی: شهریور 1402
ردیف
مشخصه سکه
جنس
وزن (g)
قطر (mm)
قیمت (کیفیت F)
قیمت (کیفیت EF)
قیمت (کیفیت UNC)
 • 2
 • 50 سنت 1997 ، پروف
 • نیکل
 • 8.10
 • 27.13
 • 3
 • 50 سنت 1998
 • نیکل
 • 8.10
 • 27.13
لیست کامل

کالاهای فروشگاه


لوگو ایران آنتیک کوتاه درباره ما
ایران آنتیک ، حامی فرهنگ و هنر
ایران آنتیک فروشگاه اینترنتی تخصصی و مرجع خرید سکه ، اسکناس ، مدال ، صنایع دستی ، کتاب و غیره ... می باشد. تلاش ما در ایران آنتیک عرضه مستقیم و بدون واسطه کالای کلکسیونی دارای اصالت ایرانی و خارجی از مجموعه داران کشور و معرفی و فروش آنها در این وبسایت است. و همچنین تهیه تخصصی گلچینی از بهترین لوازم آنتیک و اشیاء قدیمی (برندهای قدیمی کارخانه ای) بر مبنای تعریف درست آنتیک و همچنین صنایع دستی نفیس هنرمندان ایرانی است. گلچینی که باعث برانگیختگی حس نوستالژی در بین علاقمندان خواهد شد. یکی از بخش های مهمی که در ایران آنتیک بطور جدی و مرجع گونه به آن پرداخته می شود، بخش کلکسیونی یا مجموعه داری می باشد. بخش هایی نظیر سکه ایرانی ، مدال قدیمی ، اسکناس قدیمی ، تمبر قدیمی و غیره که بسیار جامع و متنوع اند. در ایران آنتیک جهت شناساندن فرهنگ و هنر به علاقمندان صنایع دستی ، تلاش شده با جذب افراد کارشناس اقدام به تولید مقالات اختصاصی و ارزنده نماییم تا دست ساخته های اصیل ایرانی مانند قلم زنی ، فیروزه کوبی ، میناکاری ، خاتم کاری ، رودوزی ها و بسیاری دیگر را به علاقمندان بشناسانیم. ایران آنتیک بهترین مکان برای شناخت و خرید آنلاین صنایع دستی نقره ، اشیاء گران قیمت کلکسیونی ، سکه قدیمی ، کتاب تاریخی و تخصصی ، زیورآلات و... می باشد.